ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 30.11.2022

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by year of production 2019

Study ID Title of the study
AKU19 Učna analitika kombiniranega učenja v visokem šolstvu, 2019
APSBZ19 Anketa o porabniških stereotipih glede blagovnih znamk, 2019
AUKZ19 Anketa o ugledu korporativnih blagovnih znamk, 2019: Porabniške zaznave korporativnega ugleda ameriških znamk
EKUPSZ19 Eksperiment o korporativnem ugledu, porabniških stereotipih in zaupanju, 2019
INFES15 Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji, 2015
MEDJUG19 Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019
MEDZG Zgodovina medijev: Opis serije
MEDZGW19 Zgodovina medijev, 2019: Kulturna zgodovina Walkmana
MICREE19 MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2019: Intervjuji s strokovnjaki
MICRES19 MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2019: Intervjuji z zaposlenimi v osnovnih in srednjih šolah
NADLOS18 Odklikni, 2018: Raziskava o spletnem nadlegovanju med mladimi v Sloveniji
OSDPED19 Odnos slovenske družbe do priseljevanja EU delavcev, 2019
SB19 Sirski begunci v Turčiji, 2019: Sirski begunci na neformalnem trgu delovne sile v Turčiji
SJM191 Slovensko javno mnenje 2019/1: Ogledalo javnega mnenja, Mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi, Raba obnovljivih virov energije, Vegetarijanstvo in veganstvo, Odnos do nudenja prve pomoči, Uporaba interneta in internetnih družbenih omrežij, Sovražni govor
SJM192 Slovensko javno mnenje 2019/2: Stališča o neenakosti (ISSP), Ogledalo javnega mnenja, Odnos do dela in družine
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si