ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 27.09.2023

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by year of production 2014

Study ID Title of the study
ADS14 Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
BIVOK14 Kakovost bivalnega okolja v izbranih slovenskih mestih, 2014
DOP14 Delovni odnosi in pogoji raznašalcev časopisov v Sloveniji, 2014
EB752 Evrobarometer 75.2: Gospodarska kriza, prostovoljno delo, okolje, avdiovizualne dejavnosti in telefonske številke za pomoč pri socialnih storitvah, april-maj 2011
EB753 Evrobarometer 75.3: Evropa 2020, finančna in gospodarska kriza, proračun Evropske unije in skupna kmetijska politika, maj 2011
EB761 Evrobarometer 76.1: Finančna in gospodarska kriza, finančne storitve, korupcija, razvojna pomoč in enakost med spoloma, september 2011
EB762 Evrobarometer 76.2: Zaposlovanje in socialna politika, zaposlitvena varnost ter aktivno staranje, september-oktober 2011
EB763 Evrobarometer 76.3: Evropski parlament, Evropa 2020, finančna in gospodarska kriza ter uporaba medijev za politično informiranje, november 2011
EB771 Evrobarometer 77.1: Robotika, civilna zaščita, humanitarna pomoč, navade kadilcev ter večjezičnost, februar-marec 2012
EB772 Evrobarometer 77.2: Gospodarska in finančna kriza, telefonske številke za pomoč pri socialnih storitvah, železniška konkurenca, proizvodnja in kakovost hrane ter spletna varnost, marec 2012
EMCOSU14 Nastajajoče oblike sodelovanja med organizacijami zasebnega sektorja in visokošolskimi ustanovami, 2014
ESS14 Evropska družboslovna raziskava 2014
MEDPIS Medijska pismenost v Sloveniji: Opis serije
MP14 Raziskava medijske pismenosti v Sloveniji 2014
OAO14 Odprava administrativnih ovir, 2014
PBSI1406 Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014
RAZNIO14 Analiza ključnih vplivov deležnikov na razvoj nevladnih izobraževalnih organizacij, 2014: Nevladne izobraževalne organizacije
SJM14 Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava
SUTR1401 Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja
SUTR1402 Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta
SUTR1403 Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji
SUTR1404 Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost
SUTR1405 Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope
SUTR1406 Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije
SUTR1407 Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji
SUTR1410 Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi
SUTR1411 Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo
SUTR1412 Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo
TISTRA15 Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015
VTPOD14 Visokotehnološka podjetja - vpliv organizacijske kulture in socialnih omrežij na prenos znanja
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si