ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 02.12.2021

List of studies by year of production 2013

Study ID Title of the study
ADS10P Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana
ADS13 Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
CIVITAS Čistejši in boljši promet v mestih: Opis serije
DIPFDV13 Diplomanti FDV na delu v tujini, 2013
DUVUS13 Didaktično usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 2013
EB725 Evrobarometer 72.5: E-sporočanje, kmetijstvo, geografska mobilnost in mobilnost delovne sile ter poznavanje uporabe antibiotikov, november-december 2009
EB741 Evrobarometer 74.1: Revščina in socialna izključenost, uporaba mobilnega telefona, gospodarska kriza in mednarodna trgovina, avgust-september 2010
EB742 Evrobarometer 74.2: Evropa 2020, finančna in gospodarska kriza ter informacije o evropskih političnih zadevah, november-december 2010
EB743 Evrobarometer 74.3: Evropski parlament, oskrba z energijo, varstvo podatkov in elektronska identiteta, označevanje kemikalij ter redke bolezni, november-december 2010
EB751 Evrobarometer 75.1: Energija v Evropski uniji, državljanske pravice, e-komunikacije, notranji trg ter zajemanje in skladiščenje ogljikovega dioksida, februar-marec 2011
EB751EP Evrobarometer 75.1 EP: Ženske v Evropski uniji, februar-marec 2011
IQD13 Podatkovna zbirka kvalitete institucij, 2013
IZMDOM13 Študenti Univerze v Ljubljani na mednarodni izmenjavi, 2013
IZMTUJ13 Tuji študenti na mednarodni izmenjavi na Univerzi v Ljubljani, 2013
MLA13 Slovenska Mladina 2013: Življenje v času deziluzij, tveganja in prekarnosti
NJPS13 Jugoslovenija: Slavljenje nekdanjih jugoslovanskih praznikov v sodobni Sloveniji, 2013
PBSI1301 Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013
PBSI1306 Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013
SJM13 Slovensko javno mnenje 2013: Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja
SUTR1301 Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja
SUTR1302 Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta
SUTR1303 Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji
SUTR1304 Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost
SUTR1305 Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope
SUTR1306 Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije
SUTR1309 Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji
SUTR1310 Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi
SUTR1311 Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo
SUTR1312 Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo
VIG12 Vsakdan in gibanje, 2012
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si