ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 14.06.2021

List of studies by year of production 2012

Study ID Title of the study
ADS01 Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS02 Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS03 Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS04 Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS05 Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS06 Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS07 Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS08 Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS09 Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS10 Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS11 Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS12 Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
EB722 Evrobarometer 72.2: Jedrska energija, korupcija, enakost spolov, zdravstvo in civilna zaščita, september-oktober 2009
EB723 Evrobarometer 72.3: Javni odnos do zdravstva, vedenje in preprečevanje, oktober 2009
EB724 Evrobarometer 72.4: Globalizacija, finančna in gospodarska kriza, družbene spremembe in vrednote, politike EU in odločanje ter globalni izzivi, oktober-november 2009
EB731 Evrobarometer 73.1: Evropski parlament, biotehnologija ter znanost in tehnologija, januar-februar 2010
EB732 Evrobarometer 73.2: Humanitarna pomoč, nasilje nad ženskami v družini in duševno počutje, februar-marec 2010
EB732_33 Evrobarometer 73.2 in 73.3: Potrošniško opolnomočenje, februar-april 2010
EB733 Evrobarometer 73.3: Nacionalna in evropska identiteta ter elektromagnetna polja in zdravje, marec-april 2010
EB734 Evrobarometer 73.4: Finančna in gospodarska kriza, prihodnost Evropske unije, globalizacija in evropsko državljanstvo, maj 2010
EB735 Evrobarometer 73.5: Državljanska pravičnost, razvojna pomoč, Afrika in Evropska unija ter prehrambeno tveganje, junij 2010
ESS12 Evropska družboslovna raziskava 2012
EUVET12 7 EU VET - Raziskava o poklicnem izobraževanju v sedmih evropskih državah
GEOPOG12 Geografski pogledi na družbo znanja, 2012
GLASOT12 Glasovi otrok, 2012: Raziskovanje medetničnega nasilja in pravic otrok v šolskem okolju
ISSP08 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2008: Religija III
ISSP10 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2010: Okolje III
JEK12 Pripravljenost na evakuacijo v primeru jedrske nesreče, 2012
LJPU12 Spreminjanje ureditve javnega prometa v Ljubljani in Ljubljanski regiji, 2012
LJT12 Javnomnenjska raziskava o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani, 2012: Analiza percepcije zgoščevalne takse
LUSTR12 Indeks lustracije, 2012: Merjenje postkomunistične tranzicijske pravičnosti
MBSSMM10 Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela, 2010
MLAHR12 Mladi v času krize: Hrvaška 2012: Prva raziskava IDIZ in Friedrich Ebert Stiftung o mladih
PBSI12 Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI1201 Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012
PBSI1206 Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012
PBSI1209 Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012
POLMR Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji: Opis serije
POLMR12 Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji, 2012
POLMR_12 Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji, 1996 in 2012
POMOC12 Prva pomoč kot oblika solidarnosti v sodobni slovenski družbi, 2012
POSTAR12 Ugotavljanje potreb starejših na območju Mestne občine Ljubljana, 2012
SJM121 Slovensko javno mnenje 2012/1: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012
SJM122 Slovensko javno mnenje 2012/2: Evropska družboslovna raziskava
STUDKR Študijski krožki: Opis serije
STUDKR12 Študijski krožki 2012: Spremljanje dejavnosti
SUTR1201 Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja
SUTR1202 Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta
SUTR1203 Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji
SUTR1204 Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost
SUTR1205 Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope
SUTR1206 Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije
SUTR1209 Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji
SUTR1210 Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi
SUTR1211 Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve
SUTR1212 Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo
USPINV12 Dejavniki, ki vplivajo na prilagoditve delovnih mest za invalide, 2012
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si