ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 24.11.2022

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by year of production 2011

Study ID Title of the study
APMR11 Analiza učinkovitosti prepleta teorije in prakse preko instituta mladih raziskovalcev, 2011: Med produkcijo in prenosom znanja: analiza programa mladih raziskovalcev
DPZ11 Razlike v delovnih pogojih v znanosti v Sloveniji: S posebnim poudarkom na položaju žensk in spolnih razlikah v znanosti
LJT11 Javnomnenjska raziskava o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani, 2011: Analiza percepcije zgoščevalne takse
ODPP11 Odprti podatki: Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki
PBSI1012 Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010
PBSI11 Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI1103 Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011
PBSI1105 Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011
PBSI1110 Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011
POPIS11 Registrski popis 2011: Podatki brez omejitev zaupnosti
POPIS11P Registrski popis 2011: Javno dostopna podatkovna datoteka (5-odstotni vzorec)
PSTVEG11 Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih
SEXZ11 Uporaba kontracepcije in spolnost pri ženskah v Sloveniji, 2011
SJM10 Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava
SJM111 Slovensko javno mnenje 2011/1: Mednarodna raziskava o okolju (ISSP 2010), zdravju in zdravstvenem varstvu (ISSP 2011), o odnosu delo-družina in psihičnem nasilju na delovnem mestu
SJM112 Slovensko javno mnenje 2011/2: Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja
STUDKR11 Študijski krožki 2011: Spremljanje dejavnosti
SUTR1101 Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja
SUTR1102 Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta
SUTR1103 Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji
SUTR1104 Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost
SUTR1105 Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope
SUTR1106 Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije
SUTR1109 Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo
SUTR1110 Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi
SUTR1111 Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference
SUTR1112 Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si