ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 02.12.2021

List of studies by year of production 2010

Study ID Title of the study
EKOMIG10 Raziskava o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih
ESS10 Evropska družboslovna raziskava 2010
LJKZ10 Kvaliteta življenja v Ljubljani, 2010
MBSSMM07 Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela, 2007
MLA10 Mladina 2010: Družbeni profil mladih v Sloveniji
PBSI10 Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI1001 Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010
PBSI1005 Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010
PBSI1010 Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010
RAZJED10 Lokalna in regionalna razvojna jedra
STUDKR10 Študijski krožki 2010: Spremljanje dejavnosti
SUTR1001 Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja
SUTR1002 Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta
SUTR1003 Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji
SUTR1004 Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost
SUTR1005 Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope
SUTR1006 Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem
SUTR1009 Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve
SUTR1010 Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010
SUTR1011 Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo
SUTR1012 Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki
USI10 Uspešnost samostojnih inovatorjev v Sloveniji
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si