ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 02.12.2021

List of studies by year of production 2006

Study ID Title of the study
DZRS06 Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2006
EB663 Evrobarometer 66.3: Družbena realnost, e-komunikacije, skupna kmetijska politika, diskriminacija in mediji ter medicinske raziskave, november-december 2006
ESS06 Evropska družboslovna raziskava 2006
EUIND_06 Mednarodna javnomnenjska raziskava EU INDEX 2003-2006: Kumulativna datoteka drugih štirih izvedb
ISSP06 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2006: Vloga države IV
KORUP06 Stališča o korupciji 2006
KORUPG06 Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2006
KORUP_04 Stališča o korupciji 2002-2004: Kumulativna datoteka
MANJ06 Primerjalna analiza slovenske manjšine v Italiji in italijanske v Sloveniji
MOBZAP06 Mobilnost slovenskih delavcev pri iskanju zaposlitve v državah EU/EGS
MTUSW552 Mednarodna anketa o porabi časa: Druga dopolnjena izdaja datoteke držav sveta
PBSI06 Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI0601 Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006
PBSI0603 Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006
PBSI0606 Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006
PBSI0609 Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006
PBSI0611 Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006
POLIC06 Stališča slovenske javnosti o policiji
SJM061 Slovensko javno mnenje 2006/1: Evropska družboslovna raziskava
SJM062 Slovensko javno mnenje 2006/2: Mednarodni raziskavi: Vloga države (ISSP 2006); Prosti čas in šport (ISSP 2007)
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si