ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 30.11.2022

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by year of production 2004

Study ID Title of the study
CCEB041 Evrobarometer držav kandidatk, 2004.1; februar - marec 2004
CEEB1_8 Evrobarometer Srednje in Vzhodne Evrope 1990-1997: Kumulativna medčasovna datoteka CEEB 1-8
DZRS04 Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2004
EB62 Evrobarometer 62.0; oktober-november 2004: Standardna vprašanja o EU in šport
EB621 Evrobarometer 62.1; oktober - december 2004: Prihodnost EU, poklicno izobraževanje, okolje, informacijska tehnologija na delovnem mestu in javne službe
EES Evropska volilna raziskava - EES: Podatki o seriji
ESS04 Evropska družboslovna raziskava 2004
GOZD04 Ohranjanje narave in lastništvo gozda - na primeru Posavja
HEBLED04 Stališča prebivalcev občine Bled o obnovi HE Moste
HRMSI04 Upravljanje človeških virov, Slovenija 2004: Mednarodna primerjalna študija
IKTSLO04 Vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja slovenskih podjetij
ISSP04 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2004: Razumevanje vloge državljana
KAJEN06 Raziskava o obsegu pasivnega kajenja med odraslimi prebivalci RS
KORUP04 Stališča o korupciji 2004
MLAINF04 Potrebe mladih po informacijah in sodelovanju
PBSI04 Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI0401 Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004
PBSI0402 Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004
PBSI0403 Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004
PBSI0404 Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004
PBSI0405 Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004
PBSI0406 Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004
PBSI0408 Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004
PBSI0409 Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004
PBSI0410 Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004
PBSI0411 Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004
PBSI0412 Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004
POLIC02 Stališča slovenske javnosti o policiji
POLIC03 Stališča slovenske javnosti o policiji
POLIC04 Stališča slovenske javnosti o policiji
POV04 Prostorske in okoljske vrednote, 2004
SEX04 Spolno vedenje slovenskih srednješolcev, 2004: Spolnost in kontracepcija med slovenskimi srednješolci
SJM034 Slovensko javno mnenje 2003/4: Razumevanje vloge državljana / Mednarodna raziskava ISSP
SJM041 Slovensko javno mnenje 2004/1: Evropska volilna raziskava - EES
SJM042 Slovensko javno mnenje 2004/2: Evropska družboslovna raziskava
STARSI04 Starši med delom in družino
STUDMB04 Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru, 2004
ZDRAV04 Raziskava o navadah ljudi pri uporabi zdravil
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si