ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 30.11.2022

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by year of production 2002

Study ID Title of the study
APG00 Anketa o porabi v gospodinjstev 1998-2000
CCEB021 Evrobarometer držav kandidatk, 2002.1; marec - april 2002: Družbene razmere v državah kandidatkah
CCEB023 Evrobarometer držav kandidatk, 2002.3; oktober - november 2002: Nove evropske države, znanost in tehnologija ter kmetijstvo
CESTE Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji: Opis serije
CESTE02 Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji, 2002
CSES_00 Primerjalna raziskava volitev: Modul 1 (1996-2001)
EUIND02 Mednarodna javnomnenjska raziskava EU INDEX 2001-2002: Kumulativna datoteka prvih treh izvedb
HWF01 [HWF01]³ Households, Work and Flexibility 2001
ISSP00 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Ekologija II
ISSP02 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2002: Družina III
ISSP99 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost III
KORUP02 Stališča o korupciji 2002
KORUPG02 Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2002
MM025 Mediana Multimedija - maj 2002: Dnevno spremljanje tiskanih medijev, televizije in uporabe interneta
PBSI01 Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka
PBSI02 Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI0201 Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002
PBSI0202 Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002
PBSI0203 Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002
PBSI0204 Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002
PBSI0205 Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002
PBSI0206 Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002
PBSI0207 Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002
PBSI0209 Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002
PBSI0210 Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002
PBSI0211 Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002
PBSI0212 Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002
POPIS Popis: Opis serije
SJM021 Slovensko javno mnenje 2002/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in NATO
SJM022 Slovensko javno mnenje 2002/2: Evropska družboslovna anketa
SOCOP02 Omrežja socialne opore prebivalstva Slovenije
STUDMB02 Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru 2002
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si