ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 14.06.2021

List of studies by year of production 2001

Study ID Title of the study
ADS003 Anketa o delovni sili, 2000/3
APC01 Anketa o porabi časa, Slovenija, april 2000 - marec 2001
AZK01 Anketa o žrtvah kriminala, 2001
BGP01 Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost
BRANST01 Anketa o bralnih navadah in angažiranosti študentov
BSE01 BSE v Sloveniji
CCEB Evrobarometer držav kandidatk: Informacija o seriji
CCEB011 Evrobarometer držav kandidatk 2001.1; oktober 2001
DELOZA01 Delovnopravna zakonodaja
DENAC01 Denacionalizacija
DOPUST01 Dopustovanja
EMO00 EvroMOdule: Evropska anketa o blaginji
EUPRID01 Pridruževanje Evropski uniji
EWCS01 Raziskava delovnih pogojev v kandidatkah članicah EU 2001
HRMSI01 Upravljanje človeških virov, Slovenija 2001: Mednarodna primerjalna študija
ILEGAL01 Ilegalni prebežniki
JMCG011 Javno mnenje Črne Gore 2001/1: Stališča državljanov o državno-pravni ureditvi Republike Črne Gore
JMCG012 Javno mnenje Črne Gore 2001/2: Stališča državljanov o državno-pravni ureditvi Republike Črne Gore
KLON01 Kloniranje
KORUP01 Korupcijska klima: srednja in vzhodna Evropa
KRISNA02 Nova religijska gibanja: Primer mednarodne skupnosti za zavest Krišne
KULPOL01 Oblikovanje kulturne politike v Sloveniji: Primer Zakona o filmskem skladu RS in Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
MODJES01 Druga modernizacija pri jeseniških gimnazijcih
NDB01 Barometer nove Evrope VI: 2001
NEDELO01 Nedeljsko delo
NOVOLE01 Aktualne novoletne teme
PARLAM01 Delo parlamenta
PBSI0101 PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001
PBSI0102 PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001
PBSI0103 PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001
PBSI0104 PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001
PBSI0105 PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001
PBSI0106 PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001
PBSI0107 PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001
PBSI0109 Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001
PBSI0110 Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001
PBSI0111 Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001
PBSI0112 Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001
POBOJ01 Povojni izvensodni poboji
RISWWW01 Raba interneta v Sloveniji, 2001: Anketa uporabnikov svetovnega spleta
RISZAV00 Raba interneta v Sloveniji (RIS), 2000/2001: Anketa med šolskimi zavodi
SAMOST01 Deseta obletnica samostojne države
SJM011 Slovensko javno mnenje 2001/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in Mednarodna raziskava o delovnih aktivnostih
SJM012 Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi
SJM013 Slovensko javno mnenje 2001/3: Raziskava o zdravju in zdravstvu IV. in Raziskava o obrambi in varnosti
SOCOM01 Socialna opora dijakov Gimnazije Bežigrad (2001)
SOCO_02 Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (2001-2002)
SPOBAR01 Športni barometer
SPORRK01 Sporazum z RKC
STILI01 Življenjski stili v medijski družbi 2001
STRPNO01 Strpnost
STUDKO01 Študentska košarica: Socio-ekonomski položaj študentov na Univerzi v Ljubljani
STUDMB01 Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru, 2001
TD92 Demokratizacija v vzhodnoevropskih državah 1990-92
TEROR01 Terorizem
UMOPL101 Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - I.del)
UMOPL201 Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - II. del)
UMOPL301 Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - III.del)
UMOPL401 Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - IV. del)
UMOPLO01 Umetna oploditev
UMOPR201 Referendum o umetnem oplojevanju
UMOPR301 Referendum o umetnem oplojevanju (III. del)
ZAPOSL01 Pravice zaposlenih
ZDA01 Povračilni ukrepi ZDA
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si