ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 02.12.2021

List of studies by year of production 1999

Study ID Title of the study
BGP99 Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost
ICVS_97 Mednarodna anketa o žrtvah kriminala, 1989-1997
NSRAO99 Izdelava strateškega in operativnega načrta komuniciranja z lokalnimi skupnostmi pri načrtovanju odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
PBSI9907 PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999
RISZAV99 Raba Interneta v Sloveniji (RIS): Anketa med šolskimi zavodi, 1999
SJM991 Slovensko javno mnenje 1999/1: Demokratizacija v vzhodno-evropskih državah (mednarodna raziskava) in Nacionalna varnost
SJM992 Slovensko javno mnenje 1999/2: Stališča o zdravju in zdravstvu III in Mednarodna raziskava o kakovosti življenja
SJM993 Slovensko javno mnenje 1999/3: Evropska raziskava vrednot
SJM994 Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji
SJMPB_98 Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer
SZS99 Spoznavni zemljevid Slovenije
TD99 Utrjevanje demokracije v centralni in vzhodni Evropi: Druga izvedba raziskave o tranziciji v postkomunizmu
WVSEVS99 Mednarodna raziskava vrednot, 1999/2000: Združeni podatki
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si