ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 14.06.2021

List of studies by year of production 1997

Study ID Title of the study
BGP97 Mediana, 1997
CEEB8 Evrobarometer v srednji in vzhodni Evropi 8: Evropska unija, 1997
CESTE97 Socialno prostorski vplivi avtocest v Sloveniji, 1997: Drugi del
EU97 Stališča o pridruževanju Evropski uniji: Vprašalnik za mnenjske voditelje
FFS97 Raziskava rodnostnih in družinskih vzorcev 1997: Rodnostno vedenje Slovencev
ISSP97 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Stališča o delu II
MLA97 Mladina '97: Prosti čas mladih v Ljubljani
MLAAID97 Mladina in AIDS, 1997
MLAAID98 Mladina in AIDS, 1998
MLAVOJ97 Slovenska mladina in vojaški poklic 1997
NATO97 Odnos javnosti do vključevanja v NATO
PBSI9701 Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997
PBSI9702 Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997
PBSI9703 Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997
PBSI9704 Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997
PBSI9705 Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997
PBSI9706 Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997
PBSI9707 Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997
PBSI9709 Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997
PBSI9710 Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997
PBSI9711 Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997
PBSI9712 Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997
PIMJP97 Pripravljenost za izražanje mnenja in javno participacijo: Raziskava študentov 3. in 4. letnika (pri predmetu Raziskovanje javnega mnenja)
PV_94 Propaganda v vojni
RISGOS97 Raba interneta v Sloveniji, 1997: Anketa med gospodinjstvi
RISPOD97 Raba interneta v Sloveniji, 1997: Anketa med podjetji
RISWWW97 Raba interneta v Sloveniji 1997: Anketa uporabnikov svetovnega spleta
RISZAV97 Raba interneta v Sloveniji: Anketa med šolskimi zavodi, 1997
SJM971 Slovensko javno mnenje 1997/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji
SJM972 Slovensko javno mnenje 1997/2: Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve
SJM973 Slovensko javno mnenje 1997/3: Mednarodna raziskava Stališča o delu in ekološka sondaža
ZDRAV97 Mednarodna anketa o zdravstvenem stanju in življenjskih navadah Zdravje za vse
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si