ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 14.06.2021

List of studies by year of production 1995

Study ID Title of the study
BGP95 Mediana, 1995
CEEB6 Evrobarometer v srednji in vzhodni Evropi 6: Ekonomski in politični trendi, 1995
CENI95SL Centralno evropska nacionalna identiteta: Dodatek ISSP 1995 Nacionalni identiteti
CESTE94 Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji
ISSP95 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Mednarodna raziskava narodne identitete
LOKSAM95 Konstituiranje novih občin v Sloveniji: Uvajanje lokalne samouprave
MLA95 Mladina '95: Mladi in družbene spremembe
PBSI9501 Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995
PBSI9502 Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995
PBSI9503 Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995
PBSI9504 Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995
PBSI9505 Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995
PBSI9506 Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995
PBSI9507 Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995
PBSI9509 Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995
PBSI9510 Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995
PBSI9511 Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995
PBSI9512 Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995
SJM945 Slovensko javno mnenje 1994/5: Nacionalna varnost in mednarodni odnosi
SJM951 Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji
SJM952 Slovensko javno mnenje 1995/2: Mednarodna raziskava vrednot
SJM953 Slovensko javno mnenje 1995/3: Razumevanje preteklosti in mednarodna raziskava volilnih sistemov
SJM954 Slovensko javno mnenje 1995/4: Mednarodna raziskava razumevanje vloge države in socialno politične orientacije
SUIATT94 Mednarodna raziskava: Stališča o samomorih
WVS95 Mednarodna raziskava vrednot, 1995: Preliminarna datoteka z omejenim naborom držav
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si