ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 02.12.2021

List of studies by year of production 1995

Study ID Title of the study
CEEB6 Evrobarometer v srednji in vzhodni Evropi 6: Ekonomski in politični trendi, 1995
CESTE94 Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji
ISSP95 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Mednarodna raziskava narodne identitete
LOKSAM95 Konstituiranje novih občin v Sloveniji: Uvajanje lokalne samouprave
MLA95 Mladina '95: Mladi in družbene spremembe
SJM945 Slovensko javno mnenje 1994/5: Nacionalna varnost in mednarodni odnosi
SJM951 Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji
SJM952 Slovensko javno mnenje 1995/2: Mednarodna raziskava vrednot
SJM953 Slovensko javno mnenje 1995/3: Razumevanje preteklosti in mednarodna raziskava volilnih sistemov
SJM954 Slovensko javno mnenje 1995/4: Mednarodna raziskava razumevanje vloge države in socialno politične orientacije
SUIATT94 Mednarodna raziskava: Stališča o samomorih
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si