ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 24.11.2022

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by year of production 1993

Study ID Title of the study
AKP93 Anketa o kadrovskem potencialu 1993
CEEB4 Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope 4: Politične in ekonomske spremembe, 1993
ISJP91 Raziskava o socialni pravičnosti 1991
ISSP93 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Ekologija
MLA93 Mladina '93: Vrednote in življenjski stili mladih
SJM931 Slovensko javno mnenje 1993/1
SJM932 Slovensko javno mnenje 1993/2: Mednarodna raziskava o okolju in družini
SOCO_93 Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (1992-1993)
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si