ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 14.06.2021

List of studies by year of production 1992

Study ID Title of the study
AKP92 Anketa o kadrovskem potencialu 1992
BGP Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost: Opis serije
BGP92 Mediana, 1992
CEEB3 Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope 3: Politična dezintegracija, 1992
ISSP92 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost II
MEDIA92 Slovensko javno mnenje 1992: Media
PDDVAR92 Deinstitucionalizacija in privatizacija družbeni dejavnosti: Privatizacija na področju socialnega varstva ostarelih, prizadetih odraslih oseb in otrok
POSAV92 Stališča občanov o razvojni problematiki Posavja
POSDZ92 Delovanje Skupščine Republike Slovenije v procesu njenega preoblikovanja: Activities of Assembly of the Republic of Slovenia in the process of its remodeling
RMM_92 Vloga množičnih medijev v srbsko-hrvaškem konfliktu
SJM921 Slovensko javno mnenje 1992/1: Mednarodna raziskava vrednot
SJM922 Slovensko javno mnenje 1992/2: Mednarodna raziskava o neenakosti in socialno-ekonomskih orientacijah
SJM923 Slovensko javno mnenje 1992/3: Procesi demokratizacije
SOCOM92 Socialna opora študentske vlade UL (1992)
SOCO_93 Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (1992-1993)
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si