ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 14.06.2021

List of studies by year of production 1985

Study ID Title of the study
DELEG85 Delegati, 1985
ISSP Mednarodna splošna družboslovna anketa: Opis serije
LJ85 Stanje in perspektive razvoja komunalnega sistema v Ljubljani, 1985
MLA85 Mladina 1985: Položaj, svest i ponašanje mlade generacije Jugoslavije
OBSOJE85 Problematika penološkega obravnavanja mladoletnih in mlajših polnoletnih obsojencev v SR Sloveniji
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si