ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 14.06.2021

List of studies by year of production 1982

Study ID Title of the study
DER82 Reguliranje družbenega in ekonomskega razvoja, 1982
JJM82 Jugoslovansko javno mnenje, 1982
MUSS82 Preverjanje novih metod povečanja družinske rabe družbenih in rehabilitacijskih servisov
NG82 Projekt Nova Gorica 2000: Sociološka in urbanistična vprašanja razvoja mesta
SJM82 Slovensko javno mnenje 1981/82
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si