ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 14.06.2021

List of studies by year of production 1967

Study ID Title of the study
IW200067 Predstave o svetu leta 2000, 1967
IZARVO67 Mnenja občanov o Izraelsko-Arabski vojni
LJ67 Prebivalci Ljubljane in urbanizem
OBCORG67 Vpliv in metode delovanja občinskih organizacij Socialistične zveze v Sloveniji
TKA67 Televizija in kulturne aktivnosti 1967
ZKS67 Stališča in politična aktivnost članov ZKS v zvezi s temeljnimi in aktualnimi idejnimi vprašanji
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si