ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 19.02.2020

List of studies that were produced by RCFDV

Study ID Title of the study
DELEG77 Delegati,1977
DELEG81 Delegati, 1981
DELEG83 Delegati, 1983
DELEG84 Delegati, 1984
DELEG85 Delegati, 1985
DER82 Reguliranje družbenega in ekonomskega razvoja, 1982
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si