Primerjalna raziskava volitev: Modul 2 (2001-2006)

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: CSES_06
Glavni avtor(ji):
  • Skupina za pripravo, Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems
Izdelal datoteko podatkov:
CSES - Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems (Ann Arbor, Michigan, Združene države Amerike; 2007)

Finančna podpora:

the University of Michigan Center for Political Studies
the American National Science Foundation

Serija:
  • CSES/Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems

    Mednarodna raziskava volilnih sistemov (CSES) je zasnovana s ciljem pridobiti primerjalne podatke primerne za analizo razumevanja volitev, družbenih delitev ki vplivajo na volilne preference, odnosa do demokratičnih inštitucij in procesov v pogojih različnih inštutucionalnih ureditev volilnih sistemov v že utrjenih in na novo nastalih demokracijah. (http://www.umich.edu/~cses/).

Vsebina raziskave

Ključne besede:

demokracija, državljanske pravice, državna politična situacija, levo-desna politična orientacija, ocena delovanja demokracije, ocena političnega sistema, ocena sedanjih in prihodnjih političnih razmer, odgovornost države, odgovornosti oblasti, odnos do politike, odnos do strank in volitev, pogostost političnih diskusij, pogovor o volilni tematiki, politična aktivnost, politična participacija, politična pripadnost, politična usmerjenost, politično stališče, politika, pomembni domači in mednarodni problemi, pomen demokracije, razumevanje demokracije, stanje demokracije, strankarske preference, udeležba na volitvah, volilna udeležba, volilne preference, volitve, zanimanje za politiko, značilnosti dobrega sistema vladanja, korupcija, ocena demografije

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - volitve
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
političo obnašanje in politična stališča
volilni proces v zgodovinski in sodobni perspektivi
združeni podatki o volitvah


Povzetek:

Drugi modul CSES se je izvajal od leta 2001 do 2006. Osredotočil se je na tri ključna teoretična vprašanja. Najprej se je preverjalo različne poglede logike volitev - koliko so volitve mehanizem za ohranjanje odgovornosti vlade, kot nasprotje sredstvu zagotovitve, da so državljanski pogledi ustrezno predstavljeni v demokratičnem procesu? Drugič, modul je dodal nov set vprašanj o državljanski vključenosti in prepoznavnosti prek različnih demokratičnih oblik vladavine. Tretjič, modul je preverjal, kako na izbire volilcev vpliva institucionalni okvir, del katerega so.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 2001 - 2006., Albanija: 2005;, Avstralija: 2004;, Belgija: 2003;, Brazilija: 2002;, Bolgarija: 2001;, Kanada: 2004;, Čile: 2005;, Češka: 2002;, Danska: 2001;, Finska: 2003;, Francija: 2002;, Nemčija: 2002;, Velika Britanija: 2005;, Hong Kong: 2004;, Madžarska: 2002;, Islandija: 2003;, Irska: 2002;, Izrael: 2003;, Italija: 2006;, Japonska: 2004;, Koreja: 2004;, Kirgizistan: 2005;, Mehika: 2003;, Nizozemska: 2002;, Nova Zelandija: 2002;, Norveška: 2001;, Peru: 2006;, Filipini: 2004;, Poljska: 2001;, Portugalska: 2002 & 2005;, Romunija: 2004;, Rusija: 2004;, Slovenija: 2004;, Španija: 2004;, Švedska: 2002;, Švica: 2003;, Tajvan: 2001 & 2004;, Združene države Amerike: 2004.
Čas izdelave: 2007
Država: Albanija, Avstralija, Belgija, Brazilija, Bolgarija, Kanada, Čile, Češka, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Hong Kong, Madžarska, Islandija, Irska, Izrael, Italija, Japonska, Koreja, Kirgizistan, Mehika, Nizozemska, Nova Zelandija, Norveška, Peru, Filipini, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Tajvan, Združene države Amerike
Geografsko pokritje:

Ozemlje navedenih držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Vse polnoletne osebe oziroma državljani, ki imajo volilno pravico.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

različne institucije v sodelujočih državah

Tip vzorca:

Slučajni vzorci polnoletnih državljanov po državah, ki skupno obsegajo 64.256 enot.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: CSES_06 - Primerjalna raziskava volitev; Modul 2 (2001-2006) - Download the CSES Module 2 Dataset [datoteka podatkov], 2007

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 431
  • število enot: 64256

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
CSES_06

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
CSES_06

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Skupina za pripravo, Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems. Primerjalna raziskava volitev: Modul 2 (2001-2006) [datoteka podatkov]. Ann Arbor, MI: University of Michigan, Center for Political Studies [izdelava], 2007. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2010. ADP - IDNo: CSES_06.

Več informacij lahko najdete na strani izdajatelja.

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2010
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si