Medkulturna raziskava o stališčih do dela in spolov 1991-2003

Basic Study Information

ADP - IDNo: CCS91
Main author(s):
  • Hanson Frieze, Irene
  • Ferligoj, Anuška
Data file producer:
PITT - Department of Psychology, University of Pittsburgh (Pittsburgh, Združene države Amerike; 1991)

Funding agency:

ni podatka

Study Content

Keywords:

dosežki, moč, pozitivna samopodoba, pripadnost, intimnost, delo, opis dela, težavnost dela, delo in družina, družina, pomembnost družine, pomembnost dela, abortus, stališča do žensk, spolno določene vloge, sodobni seksizem, anomija, nacionalnost, stališča glede komunizma/socializma, demografija

Keywords ELSST:
ZAPOSLENA ŽENSKA, VLOGA ŽENSKE, DELO IN ZAPOSLOVANJE, DRUŽINA, SPLAV, SPOLNA VLOGA, DRUŽINSKA VLOGA , ZAPOSLOVANJE ŽENSK

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družinsko življenje in zakonska zveza
Topic Classification CERIF
Socialna psihologija
Topic Classification ADP
motivacija za dosežke
delo
družina
stališča in vrednote
demografija


Abstract:

Cross Cultural Survey of Work and Gender Attitudes je projekt mednarodnega sodelovanja, ki vključuje raziskovalce iz različnih držav. Raziskava vključuje osnovne demografske in druge originalne spremenljivke. Dodajati je mogoče tudi nove spremenljivke. (Priporočeno je, da vprašalnik vključuje vse spremenljivke. Uporaba samo nekaterih namreč bistveno zmanjša uporabnost pridobljenih podatkov, čeprav je izbris 2 do 3 sprejemljiv.) Natančen opis pogojev anketiranja in značilnosti vzorca so prav tako na razpolago. Enako velja tudi za uporabljeno verzijo nacionalnehga vprašalnika in njegov prevod v angleški jezik.

Methodology


Collection date: 1991 - 2003
Date of production: 1991
Country: Albanija, Bolgarija, Češka, Hrvaška, Japonska, Litva, Madžarska, Nemčija, Pakistan, Poljska, Rusija, Slovenija, Združene države Amerike
Geographic coverage:

ozemlje navedenih držav

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

prebivalci navedenih držav

Excluded: no information
Data collected by:

različno po posameznih državah

Sampling procedure:

različno po posameznih državah

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
ccs91

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
ccs91

Materials of the Study

No associated materials!

Study Results Materials

  1. Hanson Frieze, Irene (2003). CCS91 - Cross-Cultural Research. Project description on internet. [ostali dokumenti].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The Slovenian Social Science Data Archives does not distribute data of this study. For more information please contact the author or the responsible organization.

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Hanson Frieze, I. in Ferligoj, A. (2003). Medkulturna raziskava o stališčih do dela in spolov 1991-2003 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: CCS91. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ccs91/

COBISS.SI
Publication date: 2003
 ADP ACTIVITIES
14. November 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. April 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 CONFERENCES AND EVENTS
20. January 2020 | Bruselj, Belgija

Zimska šola: Four dimensions of the future of work

17. February 2020 | Dublin, Ireland

15th International Digital Curation Conference (IDCC)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si