Medkulturna raziskava o stališčih do dela in spolov 1991-2003

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: CCS91
Glavni avtor(ji):
  • Hanson Frieze, Irene
  • Ferligoj, Anuška
Izdelal datoteko podatkov:
PITT - Department of Psychology, University of Pittsburgh (Pittsburgh, Združene države Amerike; 1991)

Finančna podpora:

ni podatka

Vsebina raziskave

Ključne besede:

dosežki, moč, pozitivna samopodoba, pripadnost, intimnost, delo, opis dela, težavnost dela, delo in družina, družina, pomembnost družine, pomembnost dela, abortus, stališča do žensk, spolno določene vloge, sodobni seksizem, anomija, nacionalnost, stališča glede komunizma/socializma, demografija

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družinsko življenje in zakonska zveza
Vsebinsko področja CERIF
Socialna psihologija
Vsebinska področja ADP
motivacija za dosežke
delo
družina
stališča in vrednote
demografija


Povzetek:

Cross Cultural Survey of Work and Gender Attitudes je projekt mednarodnega sodelovanja, ki vključuje raziskovalce iz različnih držav. Raziskava vključuje osnovne demografske in druge originalne spremenljivke. Dodajati je mogoče tudi nove spremenljivke. (Priporočeno je, da vprašalnik vključuje vse spremenljivke. Uporaba samo nekaterih namreč bistveno zmanjša uporabnost pridobljenih podatkov, čeprav je izbris 2 do 3 sprejemljiv.) Natančen opis pogojev anketiranja in značilnosti vzorca so prav tako na razpolago. Enako velja tudi za uporabljeno verzijo nacionalnehga vprašalnika in njegov prevod v angleški jezik.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1991 - 2003
Čas izdelave: 1991
Država: Albanija, Bolgarija, Češka, Hrvaška, Japonska, Litva, Madžarska, Nemčija, Pakistan, Poljska, Rusija, Slovenija, Združene države Amerike
Geografsko pokritje:

ozemlje navedenih držav

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

prebivalci navedenih držav

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

različno po posameznih državah

Tip vzorca:

različno po posameznih državah

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
ccs91

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
ccs91

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

  1. Hanson Frieze, Irene (2003). CCS91 - Cross-Cultural Research. Project description on internet. [ostali dokumenti].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Hanson Frieze, I. in Ferligoj, A. (2003). Medkulturna raziskava o stališčih do dela in spolov 1991-2003 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: CCS91. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ccs91/

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2003
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si