ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 13.08.2020

List of studies by author Kos, Drago

Study ID Title of the study
CESTE Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji: Opis serije
CESTE02 Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji, 2002
CESTE97 Socialno prostorski vplivi avtocest v Sloveniji, 1997: Drugi del
DRPREH81 Družbena prehrana, 1981 - 1983
EKOODL Analiza izkušenj v predhodnem postopku izbora lokacije odlagališča NSRAO: Mnenja lokalnih skupnosti
FUZINE84 Neizkoriščeni potenciali soseske Fužine
LJ85 Stanje in perspektive razvoja komunalnega sistema v Ljubljani, 1985
LJKZ10 Kvaliteta življenja v Ljubljani, 2010
LJT11 Javnomnenjska raziskava o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani, 2011: Analiza percepcije zgoščevalne takse
LOKSAM95 Konstituiranje novih občin v Sloveniji: Uvajanje lokalne samouprave
NSRAO99 Izdelava strateškega in operativnega načrta komuniciranja z lokalnimi skupnostmi pri načrtovanju odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
PREHRA00 Prehranjevalne navade v Sloveniji
 ADP ACTIVITIES
18. June 2020 |

Konferenca: Raziskovalni podatki in Evropski oblak odprte znanosti

11. March 2020 | Velika dvorana Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana

Delavnica: Ravnanje z raziskovalnimi podatki

 CONFERENCES AND EVENTS
19. October 2020 |

Dogodek: EOSC Symposium 2020

22. October 2020 | Pariz, Francija

Dogodek: International FAIR Convergence Symposium 2020

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si