ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 12.07.2024

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by author Sedmak, Mateja

Study ID Title of the study
GLASOT12 Glasovi otrok, 2012: Raziskovanje medetničnega nasilja in pravic otrok v šolskem okolju
MANJ06 Primerjalna analiza slovenske manjšine v Italiji in italijanske v Sloveniji
MICREE19 MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2019: Intervjuji s strokovnjaki
MICREO21 MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2021: Anketa med učenci in dijaki
MICRES19 MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2019: Intervjuji z zaposlenimi v osnovnih in srednjih šolah
MINAS15 Analiza pravic mladoletnih migrantov brez spremstva skozi prizmo migracijskih in azilnih postopkov, 2015
NASILD05 Nasilje v družini: Analiza družinskega nasilja v Sloveniji - predlogi preventive in ukrepov
SRZM18 Spolno in reproduktivno zdravje migrantk v Sloveniji, 2018: Študija primera Obale
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si