ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 13.08.2020

List of studies by author Makarovič, Jan

Study ID Title of the study
DLG91 Vrednote lokalnih voditeljev 1991: Mednarodna raziskava o politični participaciji
DRV76 Dolgoročni razvoj visokega šolstva v SR Sloveniji: Promocija talentov in organizacija univerze
FNS73 Faktorji nadaljevanja šolanja slovenske mladine, 1973
KONSL87 Kreativnost in odkrivanje talentov: Primer Škofja Loka
KONTAL88 Kreativnost in odkrivanje nadarjenih: Izdelava inštrumentarija za odkrivanje nadarjenih - Vpliv družbenega in fizičnega okolja na razvoj kreativnosti mladih, 1988
KONTAL90 Kreativnost in odkrivanje nadarjenih: Izdelava instrumentarija za odkrivanje nadarjenih - Vpliv družbenega in fizičnega okolja na razvoj kreativnosti mladih, 1990
MLA84 Kulturna prikrajšanost in šolanje mladine: Problemi in stališča mladih (gen. 1977) v velenjski občini, 1984
SAMOST83 Vpliv družbene neenakosti na samorealizacijo osebnosti: Stališča študentov
STUDEN83 Problem družbene neenakosti pri študentih FSPN
ZALOG Problemi prebivalcev Zaloga: Kvaliteta bivanjskega prostora
 ADP ACTIVITIES
18. June 2020 |

Konferenca: Raziskovalni podatki in Evropski oblak odprte znanosti

11. March 2020 | Velika dvorana Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana

Delavnica: Ravnanje z raziskovalnimi podatki

 CONFERENCES AND EVENTS
19. October 2020 |

Dogodek: EOSC Symposium 2020

22. October 2020 | Pariz, Francija

Dogodek: International FAIR Convergence Symposium 2020

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si