Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki financiranimi z javnimi sredstvi


Arhiv družboslovnih podatkov - ADP

Delavnica 2: Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki financiranimi z javnimi sredstvi15. marec 2013, od 9.00 do 12.00
predavalnica 10