Priporočila udeležencev delavnice


Priporočila udeležencev delavnice Problemi in rešitve na področju podatkovnih storitev v Sloveniji, Fakulteta za družbene vede, 5. 12. 2012 [PDF]

Recommendations of the participants of the workshop Challenges and Solutions in Data Services in Slovenia, Faculty of Social Sciences, Ljubljana, 5 December 2012 [English PDF]