eNovice ADP logo

eNOVICE

ARHIVA DRUŽBOSLOVNIH PODATKOVFacebook   Twitter   YouTube   SlideShare  14. julij 2021

Home     UPORABI PODATKE  PREDAJ RAZISKAVO  USPOSOBI SE

  

Spletni seminar: Načrtovanje ravnanja s kvalitativnimi raziskovalnimi podatki: primer Spomin na medije v Jugoslaviji

ppl

V Arhivu družboslovnih podatkov raziskovalcem in raziskovalkam med drugim nudimo tudi podporo pri načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki, s ciljem, da bodo zbrani podatki čim bolj kakovostni in primerni za objavo v našem zaupanja vrednem področnem arhivu za družboslovje. S tokratnim seminarjem posebno pozornost namenjamo kvalitativnemu raziskovanju. 7. septembra 2021 bomo gostili raziskovalca s Centra za raziskovanje družbenega komuniciranja s FDV. Dr. Jernej Amon Prodnik in dr. Jernej Kaluža se bosta na primeru raziskave Spomin na medije v Jugoslaviji sprehodila skozi življenjski krog podatkov in predstavila nekaj dilem in rešitev, ki vodijo do kakovostne podatkovne objave.

Raziskovalce, pedagoge in doktorske študente vabimo k udeležbi.

Seminarji so brezplačni, vendar se je nanje potrebno obvezno prijaviti.

Več informacij o dogodku in prijavi je na voljo na spletni strani ADP.

  

ZA USTVARJALCE DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Spletni dogodek: Sejem odprte znanosti (Open Science Fair)

Med 20. in 23. septembrom 2021 bo potekal že tretji Sejem odprte znanosti. Dogodek je namenjen vsem, ki jih zanima odprta znanost in bi želeli k temu tudi kaj prispevati. Akterji bodo izmenjevali izkušnje, informacije in druge vsebine. Vabljeni k prijavi!

NE SPREGLEJTE

  

ZA UPORABNIKE DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Učna gradiva: Korpusni pristop k raziskovanju parlamentarnega diskurza

Darja Fišer in Kristina Pahor de Maiti sta v okviru Inštituta za novejšo zgodovino oblikovali zbirko za raziskovanje parlamentarnega diskurza. V učnih gradivih predstavljata uporabnost jezikovnih korpusov za analizo družbeno-kulturnih pojavov, ki jih lahko raziskujemo na podlagi jezikovne rabe v specializiranem, političnem diskurzu.

NE SPREGLEJTE

  

IZ ARHIVSKE STROKE

Intervju CESSDA: Mercè Crosas

Mercè Crosas je raziskovalka, ki se ukvarja s podatkovnimi tehnologijami. Nedavno je postala sekretarka pri 'Open Government' v Kataloniji, pred tem pa je aktivno delovala na Univerzi Harvard - kot podatkovna znanstvenica, vodja tehnološkega oddelka ter kot predstavnica za pripravo raziskovalnega načrta. Vodila je številne programske plaftorme in orodja za izmenjavo in analizo raziskovalnih podatkov na različnih raziskovalnih področjih. V intervjuju odgovarja na 10 vprašanj. Vabljeni k branju!

NE SPREGLEJTE

  

VOZLIŠČE RESEARCH DATA ALLIANCE SLOVENIJA

Modul

Prva skupnost prakse

RDA uvaja novo kategorijo skupin, ki bo nadgradila delovne in interesne skupine in nudila priložnosti za raziskovanje, razpravljanje, koordinacijo ter izmenjavo znanja in veščin v okviru posameznih smeri oz. raziskovalnih področij. Prvi predlog za ustanovitev skupnosti praks (Community of Practice) je podala interesna skupina za kmetijske podatke. Predlog pa je do 6. avgusta 2021 v skupinski obravnavi, zato vabljeni, da se vključite!

18. plenarno srečanje RDA

Naslednje plenarno srečanje bo potekalo na daljavo med 3. in 18. novembrom 2021. Načrtovana združitev z Mednarodnim tednom podatkov (International Data Week) 2021 je preložena zaradi pandemije, zato je tokratno srečanje namenjeno predvsem sestankom skupin. Do 6. avgusta je mogoče prijaviti srečanja delovnih in interesnih skupin. Vabljeni k sodelovanju!

NE SPREGLEJTE

  

RAZISKAVE IZ KATALOGA ADP

Nova raziskava Slovensko javno mnenje 2017/1: Evropska raziskava vrednot

Vsebina raziskave je proceduralno ekvivalentna ponovitev Evropske raziskave vrednot. Zajeta so razna področja vrednot in stališč do sodobnih družbenih problemov, kot so religiozne in moralne vrednote, vrednote glede vloge žensk, ekologije, neenakost, vzgoje otrok ipd. Več vprašanj je namenjenih tudi politični aktivnosti, pogledom na družbo, ter stopnji integracije posameznika v družbo merjeno skozi sodelovanje v združenjih in društvih, raven zaupanja v družbi in podobno. Zabeležena je družbena distanca do različnih marginalnih skupin, raven zadovoljstva v življenju in odnos do dela.

Odklikni, 2018: Raziskava o spletnem nadlegovanju med mladimi v Sloveniji

Raziskava Odklikni je bila prva večja raziskava s področja spletnega nadlegovanja v Sloveniji. Izvedena je bila pod okriljem projekta ODKLIKNI (CyberVAW - Cyber Violence and Harassment against Women and Girls), ki naslavlja spletno nasilje in nadlegovanje kot obliki nasilja nad ženskami. V raziskavi so sodelovali slovenski osnovnošolci 7., 8. in 9. razredov, ki so odgovarjali na vprašalnik preko spletne aplikacije 1ka v šolskem okolju. V prvem delu raziskava proučuje odnos mladih do spletnega nasilja, število mladih, ki je že doživelo katero od oblik spletnega nasilja, oblike spletnega nasilja, odzive na spletno nasilje, iskanje pomoči, če pride do spletnega nasilja. V drugem delu proučuje opazovalce spletnega nasilja, pri čemer je usmerjena v to, kako se učenci odzovejo na spletno nasilje, ki se dogaja drugim, v tretjem delu pa se osredotoča na izvajalce spletnega nasilja – na kakšen način izvajajo spletno nasilje, katere oblike in zakaj izvajajo spletno nasilje.

  
Modul

CESSDA usposabljanje

UČBENIK ZA RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

Raziskovalec, vsebine iz učbenika ti bodo pomagale pri ravnanju s podatki, da bo le-te mogoče poiskati, da bodo razumljivi, trajno dostopni in uporabni za različne namene.

  

LogoADP

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
tel: 01 5805 292, 01 5805 293
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare