eNovice ADP logo

eNOVICE

ARHIVA DRUŽBOSLOVNIH PODATKOVFacebook   Twitter   YouTube   SlideShare  9. junij 2021

Home     UPORABI PODATKE  PREDAJ RAZISKAVO  USPOSOBI SE

  

CESSDA Behavioural Data for COVID-19 research

ppl

Krovna organizacija združenja evropskih arhivov CESSDA, katere del smo tudi ADP, predstavlja publikacijo, v kateri so zbrane informacije in odločitve organizacije v povezavi z izzivi pandemije Covid-19. V publikaciji najdete številne informacije, uporabne vsebine in povezave do podatkovnih virov na temo korona virusa.

Vabljeni k branju!

  

ZA USTVARJALCE DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Spletni seminarji hrvaškega arhiva CROSSDA

Kolegi iz hrvaškega arhiva 11. junija 2021 organizirajo še zadnji spletni seminar v sklopu usposabljanja za pripravo raziskovalnih podatkov. Tokratna tema bo priprava podatkov v statističnem programu R. Delavnica bo v hrvaškem jeziku. Vabljeni!

NE SPREGLEJTE

  

ZA UPORABNIKE DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Nabor podatkov za učenje: National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles, 2010-2012

V angleškem arhivu UKDS so pripravili niz podatkov, namenjenih učenju. Podatki so na temo spolnih vrednot in vedenja v Združenem kraljestvu in so bili zbrani med leti 2010 in 2012. Vključujejo odgovore več kot 15 tisoč oseb in so bogata podatkovna zbirka za vse, ki želijo preizkusiti svoje znanje statistike in programe za statistično obdelavo podatkov.

NE SPREGLEJTE

  

IZ ARHIVSKE STROKE

Intervju s švedskim arhivom SND

Švedski arhiv SND - Swedish National Data Service, ima sedež v Göteburgu in deluje že od leta 1980. Trenutno se povezuje z več kot 40 univerzami in javnimi raziskovalnimi instituti ter oblikuje nacionalno infrastrukturo za odprti dostop do raziskovalnih podatkov iz vseh znanstvenih disciplin. Vabljeni, da spoznate SND!

Tematska številka Časopisa za kritiko znanosti: Odprta znanost v Sloveniji in svetu

V sodelovanju RDA vozlišča Slovenija, ki ga koordiniramo v ADP, in Časopisa za kritika znanosti, domišljijo in novo antropologijo je izšla tematska številka Časopisa za kritiko znanosti, posvečena odprti znanosti. Prispevki preizprašujejo status občanske/skupnostne znanosti, vrednotenje znanstvenega dela, analizirajo nepoštene prakse in vprašljive revijalne politike ter se sprašujejo tudi o epistemoloških predpostavkah moderne znanosti. Avtorska različica prispevkov je že na voljo v repozitoriju DiRROS.

NE SPREGLEJTE

  

VOZLIŠČE RESEARCH DATA ALLIANCE SLOVENIJA

Modul

Poročilo s 17. plenarnega srečanja RDA

Organizatorji so pripravili kratko poročilo o aprilskem plenarnem srečanju, posnetki predavanj in sestankov delovnih skupin pa so dostopni preko programa dogodka. Naslednje plenarno srečanje se bo začelo 8. novembra 2021, vendar ne bo del širšega sklopa International Data Week, kot je bilo prvotno napovedano, saj se ta zaradi epidemije pomika v 2022.

International Materials Resource Registries Working Group: končno poročilo in priporočila

Do petka, 25. junija 2021, lahko zabeležite svoje komentarje na končno poročilo in priporočila delovne skupine International Materials Resource Registries. Skupina je zasnovala zbirni register za podatkovne baze in informacijske vire s področja vede o materialih. Vabljeni!

NE SPREGLEJTE

  

RAZISKAVE IZ KATALOGA ADP

Nova raziskava Odnos do cepljenja proti SARS-CoV-2, 2020: Priložnostni vzorec

Decembra 2020 je bilo cepivo proti SARS-CoV-2 prvič odobreno v zahodnem svetu, vendar je učinkovitost cepljenja odvisna od pripravljenosti prebivalstva, da se cepi. Za boljše razumevanje odnosa do cepljenja proti COVID-19 je bila izvedena presečna raziskava slovenskega prebivalstva, starih vsaj 15 let. Izvedena je bila preko spletne aplikacije 1ka, na spletno anketo je odgovorilo 12.042 posameznikov. Z ordinalno regresijsko analizo in analizo mediacije je bilo preučeno medsebojno vplivanje različnih dejavnikov, ki vplivajo na namero cepljenja. Z besedilno analizo odgovorov na odprta vprašanja pa je bil pridobljen boljši vpogled v motivacijo za odgovore. Vprašalnik je vzporedno uporabil tudi Valicon na svojem spletnem panelu JazVem.

Nova raziskava Slovensko javno mnenje 2018/2: Evropska družboslovna raziskava

V okviru raziskovalnega programa Slovensko javno mnenje (SJM) in časovnega načrta raziskav je bila v letu 2018 opravljena Evropska družboslovna raziskave - ESS val 9. ESS je znanstveno zasnovan mednarodni raziskovalni projekt. Vzpostavlja podatkovne vire za spremljanje dinamike socialne klime, stališč in vrednot v spreminjajoči se Evropi ter zagotavlja popolno medčasovno primerljivost podatkov za več kot 30 evropskih držav. Raziskava vključuje jedrni blok vprašanj o stališčih in ocenah, ki ostaja nespremenjen skozi vsa leta ter rotirajoče (občasno ponovljive) posebne tematske module, ki so posvečeni specifičnim temam in so izbrani na podlagi mednarodnih javnih razpisov za sodelovanje v projektu. V valu 9 sta poleg jedrnega vsebinskega modula vključena še dva posebna tematska sklopa, in sicer: »načrtovanje življenjske poti (delna ponovitev modula iz leta 2006)« ter »pravičnost in poštenost«. Glej povezavo: https://www.europeansocialsurvey.org/data/module-index.html. Raziskava uporablja najvišje metodološke standarde (dosledno verjetnostno vzorčenje, visoko stopnjo nadzora kakovosti skozi vse raziskovalne faze ter v fazi ureditve in priprave končnih podatkov).

  
Modul

CESSDA usposabljanje

UČBENIK ZA RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

Raziskovalec, vsebine iz učbenika ti bodo pomagale pri ravnanju s podatki, da bo le-te mogoče poiskati, da bodo razumljivi, trajno dostopni in uporabni za različne namene.

  

LogoADP

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
tel: 01 5805 292, 01 5805 293
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare