eNovice ADP logo

eNOVICE

ARHIVA DRUŽBOSLOVNIH PODATKOVFacebook   Twitter   YouTube   SlideShare  13. maj 2021

Home     UPORABI PODATKE  PREDAJ RAZISKAVO  USPOSOBI SE

  

POSLAVLJAMO SE OD VELIKEGA POLITOLOGA IN RAZISKOVALCA

wvs

Umrl je profesor Ronald F. Inglehart (1934–2021), ameriški politolog in zaslužni profesor na Univerzi v Michiganu. Njegova teorija modernizacije vrednot je bila ključna vzpodbuda za nastanek in razvoj raziskav Eurobarometer, ter kasneje evropske in svetovne raziskave vrednot - World Values Survey (WVS), katere dolgoletni direktor je bil Inglehart. V tovrstnih raziskavah že od samih začetkov sodeluje tudi Slovenija, številne podatke pa hranimo v ADP.

Zato vas ob tej priložnosti povabimo, da pobrskate po našem katalogu in poiščete kvalitetne podatke, ki bodo dobro služili vašemu raziskovanju.

  

ZA USTVARJALCE DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Spletna delavnica: Responsible Open Science

Nizozemski arhiv pod okriljem konzorcija CESSDA in v sodelovanju z ODISSEI organizira delavnico na temo upravljanja z raziskovalnimi podatki. Delavnica bo potekala v dveh delih, dva dni - 14. in 17. junija 2021 in je namenjena raziskovalcem, ki so na začetku svoje karierne poti in se želijo seznaniti s pripravo (FAIR) podatkov in odprto znanostjo. Delavnica bo v angleščini in je brezplačna. Mesta so omejena!

NE SPREGLEJTE

  

ZA UPORABNIKE DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Nabor podatkov za učenje: National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles, 2010-2012

V angleškem arhivu UKDS so pripravili niz podatkov, namenjenih učenju. Podatki so na temo spolnih vrednot in vedenja v Združenem kraljestvu in so bili zbrani med leti 2010 in 2012. Vključujejo odgovore več kot 15 tisoč oseb in so bogata podatkovna zbirka za vse, ki želijo preizkusiti svoje znanje statistike in programe za statistično obdelavo podatkov.

Spletni seminarji hrvaškega arhiva CROSSDA

Kolegi iz hrvaškega arhiva organizirajo 3 spletne seminarje/delavnice s povezanimi temami. Na prvem seminarju bodo predstavili arhiv in zbirke podatkov, ki jih hranijo. Drugi bo na temo anonimizacije kvantitativnih podatkov, tretji pa na temo priprave podatkov v statističnem programu R. Seminarji/delavnice bodo v hrvaškem jeziku. Vabljeni!

Intervju: Marko Lüftenegger

Negotovost, utrujenost, nemoč in podobni izrazi opisujejo vpliv pandemije covid-19 na šolarje, dijake in študente. Marko Lüftenegger raziskuje, kako se mladi prilagajajo novim izobraževalnim pogojem, v intervjuju pa predstavi nekaj rezultatov ter izpostavi pomen psihološkega stresa. Vabljeni k branju!

NE SPREGLEJTE

  

IZ ARHIVSKE STROKE

Tematska številka Časopisa za kritiko znanosti: Odprta znanost v Sloveniji in svetu

V sodelovanju RDA vozlišča Slovenija, ki ga koordiniramo v ADP, in Časopisa za kritika znanosti, domišljijo in novo antropologijo je izšla tematska številka Časopisa za kritiko znanosti, posvečena odprti znanosti. Prispevki preizprašujejo status občanske/skupnostne znanosti, vrednotenje znanstvenega dela, analizirajo nepoštene prakse in vprašljive revijalne politike ter se sprašujejo tudi o epistemoloških predpostavkah moderne znanosti. Avtorska različica prispevkov je že na voljo v repozitoriju DiRROS.

NE SPREGLEJTE

  

VOZLIŠČE RESEARCH DATA ALLIANCE SLOVENIJA

Modul

Ponovljivi in FAIR podatki in kode

Trenutno sta v javni obravnavi statut interesne skupine za citiranje in upravljanje različic podatkov (Data Versioning IG) ter rezultat delovne skupine CURE-FAIR. V njem so avtorji zbrali pregled literature, uporabniške izkušnje in intervjuje z deležniki, ki si prizadevajo za ponovljivost računalniško pridobljenih znanstvenih rezultatov in postopkov. Besedilo bodo dopolnili s poročilom o uveljavljenih delovnih pristopih k tej problematiki. Vabljeni k branju!

Delovanje RDA in anketa za člane

RDA trenutno raziskuje potencialne finančne vire za vzdržno delovanje in usklajuje poslovne modele s strateškim načrtom združenja. Svet RDA v maju vabi člane na srečanja, na katerih bodo predstavili finančno stanje in načrte posebne delovne skupine za vzdržno delovanje. Do 31. maja lahko člani preko vprašalnika sporočijo svoje mnenje o članarini, enem od morebitnih virov financiranja.

NE SPREGLEJTE

  

RAZISKAVE IZ KATALOGA ADP

Odklikni, 2018: Raziskava o spletnem nadlegovanju med mladimi v Sloveniji

Raziskava Odklikni je bila prva večja raziskava s področja spletnega nadlegovanja v Sloveniji. Izvedena je bila pod okriljem projekta ODKLIKNI (CyberVAW - Cyber Violence and Harassment against Women and Girls), ki naslavlja spletno nasilje in nadlegovanje kot obliki nasilja nad ženskami. V raziskavi so sodelovali slovenski osnovnošolci 7., 8. in 9. razredov, ki so odgovarjali na vprašalnik preko spletne aplikacije 1ka v šolskem okolju. V prvem delu raziskava proučuje odnos mladih do spletnega nasilja, število mladih, ki je že doživelo katero od oblik spletnega nasilja, oblike spletnega nasilja, odzive na spletno nasilje, iskanje pomoči, če pride do spletnega nasilja. V drugem delu proučuje opazovalce spletnega nasilja, pri čemer je usmerjena v to, kako se učenci odzovejo na spletno nasilje, ki se dogaja drugim, v tretjem delu pa se osredotoča na izvajalce spletnega nasilja – na kakšen način izvajajo spletno nasilje, katere oblike in zakaj izvajajo spletno nasilje.

Zgodovina Medijev, 2020: Kulturna zgodovina radia

Namen raziskave je spoznati rabo radia v zgodovinski perspektivi v slovenskem prostoru in predvsem njegov pomen v vsakdanjem življenju ljudi v preteklosti. Raziskava izhaja iz teoretskih izhodišč medijskih in kulturnih študij. Proučuje radio kot medij, ki je vnesel korenite spremembe v vsakdanja življenja ljudi s svojim prihodom v 20. letih 20. stoletja in se množično razširil v naslednjih desetletjih. Cilj raziskave je rekonstruirati njegov pomen, vlogo in rabe v družbi v preteklosti. Kulturna zgodovina radia tako razkriva, kako so se v slovensko družbo usidrali množični mediji v 20. stoletju, kako so transformirali vsakdanja življenja ljudi in njihove domove in kako so napovedovali prihod medijske dobe z zgodnjo mediatizacijo slovenske družbe, ki jo je močneje pričel prav radio.

  
Modul

CESSDA usposabljanje

UČBENIK ZA RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

Raziskovalec, vsebine iz učbenika ti bodo pomagale pri ravnanju s podatki, da bo le-te mogoče poiskati, da bodo razumljivi, trajno dostopni in uporabni za različne namene.

  

LogoADP

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
tel: 01 5805 292, 01 5805 293
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare