eNovice ADP logo

eNOVICE

ARHIVA DRUŽBOSLOVNIH PODATKOVFacebook   Twitter   YouTube   SlideShare  14. april 2021

Home     UPORABI PODATKE  PREDAJ RAZISKAVO  USPOSOBI SE

  

Tematska številka Časopisa za kritiko znanosti: Odprta znanost v Sloveniji in svetu

ckz

V sodelovanju RDA vozlišča Slovenija, ki ga koordiniramo v ADP, in Časopisa za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo je izšla tematska številka Časopisa za kritiko znanosti, posvečena odprti znanosti. Prispevki preizprašujejo status občanske/skupnostne znanosti, vrednotenje znanstvenega dela, analizirajo nepoštene prakse in vprašljive revijalne politike ter se sprašujejo tudi o epistemoloških predpostavkah moderne znanosti. Avtorska različica prispevkov je že na voljo v repozitoriju DiRROS.

  

ZA USTVARJALCE DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Delavnica: Speech-to-text – Linking Social Survey and Linguistic Infrastructures through speech interviews

V okviru projekta SSHOC bo v petek, 16. aprila 2021, potekala delavnica o spoznavnem potencialu zvočnih zapisov, ki nastajajo pri velikih demografskih raziskavah. Zvočni zapis lahko ponudi dragocen vpogled v družbeno-ekonomski status ali miselne procese intervjuvancev, vendar ta vir pogosto ostane neizkoriščen. Delavnica bo predstavila orodja in nove raziskovalne pristope, s katerimi je mogoče izboljšati pridobivanje, analizo in hrambo zvočnih zapisov. Vabljeni!

NE SPREGLEJTE

  

ZA UPORABNIKE DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Kvalitativni podatki v arhivih družboslovnih podatkov

Ugotavljamo, da je v slovenskem raziskovalnem prostoru malo znano, da arhivi objavljamo tudi kvalitativne podatke, največkrat so to besedilni podatki, zato v prispevku izpostavljamo nekaj relevantnih virov kvalitativnih podatkov. Vabljeni k branju!

NE SPREGLEJTE

  

IZ ARHIVSKE STROKE

Intervju z islandskim arhivom DATICE

Konzorcij CESSDA s kratkim intervjujem predstavi islandski arhiv raziskovalnih podatkov DATICE, ki je relativno mlad arhiv, saj je bil ustanovljen konec leta 2019 v Reykjaviku. Arhiv je že vključen v številne aktivnosti znotraj konzorcija, več pa preberite v prispevku!

NE SPREGLEJTE

  

VOZLIŠČE RESEARCH DATA ALLIANCE SLOVENIJA

Modul

17. plenarno srečanje RDA

Znan je program 17. plenarnega srečanja, ki se začne že prihodnji teden in vključuje kar 90 sekcij, 10 pridruženih dogodkov, predstavitve plakatov in prevzema priporočil, nekonferenco in družabni program. Vabljeni govorci so tokrat dr. Jeni Tennison (Open Data Institute), prof. Richard Gold (McGill University, Centre for Intellectual Property) in dr. Susan K. Gregurick (National Institute of Health), ki bodo govorili o raziskovalnih podatkih v širšem podatkovnem ekosistemu, odprti znanosti pri odkrivanju zdravil in ekosistemu FAIR podatkov v biomedicini.

NE SPREGLEJTE

  

RAZISKAVE IZ KATALOGA ADP

Nova raziskava Evropska anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu, 2007

Anketa o zdravju in zdravstvenem stanju (EHIS) je študija, ki s pomočjo intervjujev na reprezentativnem vzorcu prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več, ugotavlja, kakšno je zdravstveno stanje prebivalcev, kako pogosto se uporabljajo različne zdravstvene storitve in kakšen je življenjski slog, povezan z zdravjem. Vprašanja v zvezi z zdravstvenim varstvom vključujejo dentalno, telesno in duševno zdravje/bolezni, fizične omejitve aktivnosti, uporabo zdravstvenih storitev in zdravil, življenjski slog (prehrana, telesna dejavnost, kajenje, alkohol). Tako se lahko oblikuje slika zdravja prebivalstva, ki omogoča identifikacijo prednostnih področij za oblikovanje bodočih programov za izboljšanje zdravja prebivalstva. Vprašalniku so bila dodana vprašanja, specifična za Slovenijo.

Zgodovina Medijev, 2020: Kulturna zgodovina radia

Namen raziskave je spoznati rabo radia v zgodovinski perspektivi v slovenskem prostoru in predvsem njegov pomen v vsakdanjem življenju ljudi v preteklosti. Raziskava izhaja iz teoretskih izhodišč medijskih in kulturnih študij. Proučuje radio kot medij, ki je vnesel korenite spremembe v vsakdanja življenja ljudi s svojim prihodom v 20. letih 20. stoletja in se množično razširil v naslednjih desetletjih. Cilj raziskave je rekonstruirati njegov pomen, vlogo in rabe v družbi v preteklosti. Kulturna zgodovina radia tako razkriva, kako so se v slovensko družbo usidrali množični mediji v 20. stoletju, kako so transformirali vsakdanja življenja ljudi in njihove domove in kako so napovedovali prihod medijske dobe z zgodnjo mediatizacijo slovenske družbe, ki jo je močneje pričel prav radio.

  
Modul

CESSDA usposabljanje

UČBENIK ZA RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

Raziskovalec, vsebine iz učbenika ti bodo pomagale pri ravnanju s podatki, da bo le-te mogoče poiskati, da bodo razumljivi, trajno dostopni in uporabni za različne namene.

  

LogoADP

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
tel: 01 5805 292, 01 5805 293
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare