eNovice ADP logo

eNOVICE

ARHIVA DRUŽBOSLOVNIH PODATKOVFacebook   Twitter   YouTube   SlideShare  11. november 2020

Home     UPORABI PODATKE  PREDAJ RAZISKAVO  USPOSOBI SE

  

Zbiramo podatke iz raziskav o COVID-19

covid19

V Arhivu družboslovnih podatkov vzpostavljamo novo podatkovno zbirko o družbenih vidikih epidemije COVID-19.

Namen nove storitve je čim hitreje prispevati k čim boljšemu razumevanju razmer, okoliščin in pogojev, s katerimi se soočamo v času širjenja virusa COVID-19 v Sloveniji. Raziskovalce, raziskovalne agencije in novinarje, ki so zbrali podatke o družbi in ljudeh, vezane na COVID-19, vabimo k sodelovanju.

Če imate svojo raziskavo o COVID-19 ali veste, da jo je opravil kdo drug, vas vabimo, da nas o njej obvestite s pomočjo obrazca Evidentiraj raziskavo!

Več informacij in kontakt na povezavi.

  

ZA USTVARJALCE DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Čarovnik za pomoč pri oblikovanju soglasja za sodelovanje v raziskavi

Pri evropski digitalni infrastrukturi za umetnost in humanistiko DARIAH so oblikovali spletno orodje DARIAH ELDAH Consent Form Wizard za podporo pri oblikovanju obrazca, s katerim od udeležencev pridobimo soglasje za sodelovanje ter opredelimo način obdelave njihovih osebnih podatkov. Vabljeni k branju in preizkušanju čarovnika!

Konferenca OPERAS: Opening up Social Sciences and Humanities in Europe: From Promises to Reality

Med 2. in 4. novembrom 2020 je potekala letna konferenca združenja OPERAS. Dogodka se je udeležila sodelavka iz ADP, ki je za blog izpostavila nekaj pomembnih točk srečanja. Vabljeni k branju!

Intervju iz serije COVID-19: Bernt Aardal

Konzorcij CESSDA predstavlja novo serijo intervjujev, povezanih z raziskovanjem v času pandemije COVID-19. Tokratni gost intervjuja je Bernt Aardal, raziskovalec, ki deluje na Univerzi v Oslu in se v največji meri vključuje v raziskave na področju politike. Odgovarja na to, kako je pandemija vplivala na raziskovanje na terenu, s kakšnimi izzivi se trenutno sooča ter kaj napoveduje za raziskovanje v prihodnosti. Vabljeni k branju!

NE SPREGLEJTE

  

ZA UPORABNIKE DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Raziskovalni podatki: Data that gives context to the pandemic

V angleškem arhivu UKDS je na voljo seznam obstoječih raziskav na temo COVID-19, ki so bile izvedene v Združenem kraljestvu. V objavi so na voljo razširjene informacije o posameznih raziskavah; nekaj podatkov je že na voljo za sekundarno analizo. Priporočamo!

NE SPREGLEJTE

  

IZ ARHIVSKE STROKE

Intervju z norveškim arhivom NSD

Konzorcij CESSDA v tokratnem intervjuju predstavi norveški arhiv raziskovalnih podatkov NSD. Arhiv deluje že od leta 1971, danes pa je pomemben član konzorcija CESSDA. Ena od zanimivosti je ta, da je NSD organizacija z izjemno bogato znanstveno skupnostjo na področju varstva osebnih podatkov v raziskovanju v Evropi. Seznanite se z delovanjem, zgodovino in izzivi arhiva v preteklosti in sedanjosti. Vabljeni k branju!

NE SPREGLEJTE

  

VOZLIŠČE RESEARCH DATA ALLIANCE SLOVENIJA

Modul

16. plenarno srečanje RDA

Trenutno poteka že 16. plenarno srečanje RDA s sestanki delovnih in interesnih skupin, srečanji skupin v nastajanju, kombiniranimi delovnimi sestanki in družabnimi srečanji, tokrat s skupno temo »Knowledge Ecology«. Če se srečanja ne morete udeležiti, bodo v prihodnjem mesecu na voljo posnetki nekaterih sekcij.

Volitve v tehnični svetovalni odbor

Znani so novi kandidati za tehnični svetovalni odbor (Technical Advisory Board), telo, ki svetu RDA nudi tehnično in strokovno podporo in sodeluje pri razvoju in podpori delovnim skupinam. Vsak član RDA lahko svoj glas odda do 23. novembra. Vabljeni!

Dokumenti v skupinski obravnavi

Trenutno na odziv skupnosti čakata dva dokumenta. V obeh primerih gre za opredelitveno izjavo (case statement) potencialne delovne skupine, in sicer »Epidemiology common standard for surveillance data reporting« in »Discipline-specific guidance for DMPs«. Odziv članov RDA bo odločil o podpori in ustanovitvi delovne skupine. Vabljeni k sodelovanju!

NE SPREGLEJTE

  

RAZISKAVE IZ KATALOGA ADP

Učenje evropskih vsebin v slovenskih šolah, 2018

V letu 2019, ko so potekale volitve v Evropski parlament in ko obeležujemo 15. obletnico članstva Slovenije v Evropski uniji (EU), se EU v znanstvenih in strokovnih razpravah (npr. Kratochvíl in Sychra, 2019; Papadopoulos in Piattoni, 2019) bolj kot kadarkoli prej sooča s kritikami glede demokratičnega primanjkljaja ter oddaljenosti od evropskih državljanov. Ker šola predstavlja pomembno, čeprav ne edino, okolje pridobivanja državljanske vednosti o EU, navedena dejstva sprožajo številna raziskovalna vprašanja o učenju in poučevanju evropskih vsebin v šolah. Cilj raziskave je poglobljeno analizirati poglede učiteljev in učiteljic na različne vidike učenja in poučevanja evropskih vsebin v slovenskih šolah (npr. cilji, dostopnost in kakovost gradiv in profesionalnih usposabljanj, poglobljenost obravnave v kurikulumih in obšolskih dejavnostih) ter izzive s katerimi se pri tem soočajo.

Prostorske in okoljske vrednote, 2004_2018

Raziskavo je v okviru projekta CRP, »Konkurenčnost Slovenije 2001-2006« izvedel Center za prostorsko sociologijo (CPS) na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani. Cilj raziskave je bil s pomočjo terenske ankete na izbranem vzorcu ugotoviti, kako prebivalstvo Slovenije zaznava okolje oziroma prostor, v katerem živi, ter procese v njem. Pri tem je bilo nujno potrebno upoštevati tudi dejansko okoljsko situacijo v Sloveniji, pri čemer so pomembni dejavniki kot npr. različna stopnja degradacije okolja, prisotnost različnih vrst negativnih okoljskih vplivov, na drugi strani pa tudi družbeno-ekonomske razmere na določenem območju. Na anketo je odgovorilo 1005 respondentov.

  
Modul

CESSDA usposabljanje

UČBENIK ZA RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

Raziskovalec, vsebine iz učbenika ti bodo pomagale pri ravnanju s podatki, da bo le-te mogoče poiskati, da bodo razumljivi, trajno dostopni in uporabni za različne namene.

  

LogoADP

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
tel: 01 5805 292, 01 5805 293
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare