eNovice ADP logo

eNOVICE

ARHIVA DRUŽBOSLOVNIH PODATKOVFacebook   Twitter   YouTube   SlideShare  10. junij 2020

Home     UPORABI PODATKE  PREDAJ RAZISKAVO  USPOSOBI SE

  

Zaključna konferenca RDA vozlišča Slovenija: Raziskovalni podatki in Evropski oblak odprte znanosti

rda

Dobro leto po vzpostavitvi slovenskega vozlišča združenja Research Data Alliance (RDA) vas vabimo na konferenco, na kateri bomo povzeli dosedanje dosežke, naslovili vidike kulture deljenja odprtih podatkov v Sloveniji in delovanje Evropskega oblaka odprte znanosti.

Konferenca je namenjena raziskovalcem in vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z odprto znanostjo in raziskovalnimi podatki. Potekala bo preko spleta. Vabljeni!

  

NOVICE ZA USTVARJALCE PODATKOV

Vabilo k sodelovanju v Evropski družboslovni raziskavi (10. krog)

Evropska družboslovna raziskava (ESS) vabi raziskovalce, da sestavijo kratek sklop vprašanj na temo COVID-19, ki bodo po izboru skupine ESS vključena v 10. krog izvajanja raziskave. Rok za oddajo je 16. junij 2020.

Infografika: What will it cost to manage and share my data?

DCC je v sklopu projekta OpenAIRE-Advance pripravil priročno informacijsko in promocijsko infografiko, ki raziskovalcem pojasnjuje koristi pri deljenju raziskovalnih podatkov. V branje priporočamo vsem in zlasti tistim, ki imajo pomisleke glede deljenja svojih podatkov!

Vodič: Toolkit for Researchers on Legal issues

V okviru delovanja OpenAIRE je nastala publikacija, ki bo v pomoč vsem, ki delajo z občutljivimi podatki. Publikacija vsebuje številne podporne vsebine, ki služijo raziskovalnim organizacijam, skupinam in raziskovalcem pri pravnih in etičnih vprašanjih, zlasti glede zasebnosti, GDPR in avtorskih pravic. Priporočamo!

Vodič po odprti znanosti

Na voljo je vodič po odprti znanosti, ki so ga pripravili OpenAIRE. Odgovarja na vsa najpomembnejša vprašanja v zvezi s postopkom in pripravo raziskovalnih podatkov za odprti dostop, npr. o tem kako pripraviti podatke v skladu s H2020 ali skladno s principi FAIR, katere elemente je potrebno upoštevati pri pripravi raziskovalnega načrta in podobno. Priporočamo!

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE ZA UPORABNIKE PODATKOV

Data that gives context to the pandemic

V angleškem arhivu UKDS so objavili seznam obstoječih raziskav na temo COVID-19, ki so bile izvedene v Združenem kraljestvu. V objavi so na voljo razširjene informacije o posameznih raziskavah; nekaj podatkov je že na voljo v UKDS. Priporočamo!

Virtualna konferenca: Odpiranje podatkov za sodelovanje v turizmu 4.0

V Tehnološkem parku Ljubljana bo 17. junija 2020 potekal dogodek na temo odprte znanosti v povezovanju s turizmom. Na dogodku bodo sodelovali sogovorniki iz Ministrstva za javno upravo, Tehnološkega parka Ljubljana ter Gospodarske zbornice Slovenije. Posvetili se bodo odgovorom na vprašanja o tem, kaj so odprti podatki, kaj je njihova dodana vrednost za občine, ter kakšne so možnosti za razvoj turističnih destinacij z uporabo novih tehnologij in priložnosti, ki jih prinaša turizem. Vabljeni!

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE IZ STROKE

SSHOC prevzema @DARIAHeu Twitter račun

Projekt SSHOC bo 17. junija 2020 prevzel Twitter račun DARIAH EU z namenom, da promovira svojo prvo objavo Odprte tržnice za družboslovje in humanistiko (SSH Open Marketplace), ki je eden izmed ključnih ciljev projekta in izide 30. junija 2020. Na tržnici bodo zbrane vsebine za usposabljanja, podatki, znanstveni članki, digitalna orodja in podobno, kar bo pripomoglo k že dolgo trajajočim zahtevam družboslovja in humanistike – to je inkluziven, urejen in enostavno dostopen pregled vsebin za odprto znanost.

Prenovljena spletna stran IASSIST

Na srečanju IASSIST 2019 v Avstraliji, so si organizatorji zadali nalogo, da bodo do naslednjega srečanja pripravili najboljšo spletno stran do sedaj. Kljub temu da je letošnji dogodek zaradi znanih razlogov prestavljen na prihodnje leto, pa člani delovne skupine niso počivali. Ena izmed novosti je ta, da so predstavitve preteklih konferenc uporabniško prijazno dostopne na portalu Zenodo, do koder vas vodijo povezave iz spletne strani IASSIST. Vabljeni k ogledu, IASSIST skupini pa lahko pošljete tudi predloge za izboljšave.

Intervju s finskim arhivom FSD

Konzorcij CESSDA s kratkim intervjujem predstavi finski arhiv raziskovalnih podatkov FSD. Seznanite se z delovanjem, zgodovino in izzivi arhiva v preteklosti in sedanjosti ter preverite, kakšna je njegova vloga znotraj CESSDE. Priporočamo!

NE SPREGLEJTE

  

VOZLIŠČE RESEARCH DATA ALLIANCE SLOVENIJA

Modul

Odziv RDA na pandemijo covid-19

Skupnost RDA je v zadnjih dveh mesecih oblikovala izčrpna priporočila in smernice za deljenje podatkov v trenutnih razmerah. Navodila zaobjemajo področja kliničnih podatkov, epidemiologije in družboslovnih raziskav, obravnavajo pa tudi pravna in etična vprašanja, programsko opremo za raziskave, sodelovanje skupnosti in podatke domorodskih skupnosti. Poročilo poudarja pomen pravočasnega deljenja zanesljivih podatkov za učinkovitost zdravstvenih ukrepov in uspeh kliničnih raziskav.

Dokumenti v skupinski obravnavi

Več priporočil, statutov in smernic trenutno čaka na odziv skupnosti. Med njimi so zadnji osnutek priporočil delovne skupine za covid-19, priporočila za deljenje epidemioloških podatkov, vodič za FAIR ravnanje s podatki v različnih disciplinah in statut interesne skupine za profesionalizacijo skrbništva podatkov. Vabljeni k spremljanju in sooblikovanju razvoja RDA!

NE SPREGLEJTE

  

RAZISKAVE IZ KATALOGA ADP

Nova raziskava  Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019

Namen raziskave je bil ugotoviti, kako so posameznice in posamezniki v vsakdanjem kontekstu uporabljali medije v socialistični Jugoslaviji ter kako je ta uporaba prispevala k tvorjenju kolektivnih imaginarijev v jugoslovanski družbi. Glavni namen je bil pridobiti prvoosebne informacije o tem, kako in katere medije so intervjuvanci in intervjuvanke uporabljali v tem zgodovinskem obdobju, kako so dojemali novinarje in novinarsko poročanje, koliko so jim zaupali, v kakšni meri so bili do medijskih vsebin kritični in kako so v povezavi z mediji dojemali širšo jugoslovansko družbo. Cilj raziskave je bil, skozi raziskovanje spomina, pridobiti informacije, ki bi omogočile boljše razumevanje delovanja medijev v tem zgodovinskem obdobju. Podatke so zbirali študenti in študentke pri predmetu Zgodovina novinarstva (program Novinarstvo) v študijskem letu 2018/19.

Prostorske in okoljske vrednote, 2004_2018

Raziskavo je v okviru projekta CRP, »Konkurenčnost Slovenije 2001-2006« izvedel Center za prostorsko sociologijo (CPS) na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani. Cilj raziskave je bil s pomočjo terenske ankete na izbranem vzorcu ugotoviti, kako prebivalstvo Slovenije zaznava okolje oziroma prostor, v katerem živi, ter procese v njem. Pri tem je bilo nujno potrebno upoštevati tudi dejansko okoljsko situacijo v Sloveniji, pri čemer so pomembni dejavniki kot npr. različna stopnja degradacije okolja, prisotnost različnih vrst negativnih okoljskih vplivov, na drugi strani pa tudi družbeno-ekonomske razmere na določenem območju. Na anketo je odgovorilo 1005 respondentov.

  
Modul

CESSDA usposabljanje

UČBENIK ZA RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

Raziskovalec, vsebine iz učbenika ti bodo pomagale pri ravnanju s podatki, da bo le-te mogoče poiskati, da bodo razumljivi, trajno dostopni in uporabni za različne namene.

  

LogoADP

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
tel: 01 5805 292, 01 5805 293
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare