eNovice ADP logo

eNOVICE

ARHIVA DRUŽBOSLOVNIH PODATKOVFacebook   Twitter   YouTube   SlideShare  14. maj 2020

Home     UPORABI PODATKE  PREDAJ RAZISKAVO  USPOSOBI SE

  

Tematska izdaja ČKZ: Odprta znanost v Sloveniji in svetu

slikica

Časopis za kritiko znanosti v sodelovanju s slovenskim vozliščem Research Data Alliance (RDA), ki ga koordinira ADP, poziva k oddaji prispevkov na temo odprte znanosti v Sloveniji in svetu. Izhodiščna ideja nastajajoče tematske številke je kritično ovrednotenje različnih vidikov odprte znanosti s poudarkom na raziskovalnih podatkih.

Rok za oddajo povzetkov je 25. maj 2020!

  

NOVICE ZA USTVARJALCE PODATKOV

Novo orodje za pomoč raziskovalcem: SSHOC Training Toolkit

SSHOC Training Toolkit je prostor, kjer so zbrane različne uporabne vsebine, ki služijo usposabljanju raziskovalcev na področju družboslovja in humanistike. Vabljeni k ogledu vodičev, učnih in številnih drugih vsebin, ki pomagajo pri delu z raziskovalnimi podatki.

SSH Open Marketplace: Testers Wanted

Projekt SSHOC išče raziskovalce iz področja družboslovja in humanistike, ki bi preizkusili testno različico “Open Marketplace” in bili pripravljeni poročati o izkušnji na (virtualni) delavnici, ki bo potekala vzporedno z virtualnim dogodkom ICTeSS 2020. Vabljeni!

Carrying out qualitative research under lockdown – Practical and ethical considerations

Situacija COVID-19 različno vpliva na raziskovalni proces in delo raziskovalcev na terenu. Zanimiv prispevek na temo izvedbe kvalitativnega raziskovanja v tem času je pripravil Adam Jowett, ki piše o tem, kako si lahko raziskovalci delo olajšajo s komunikacijskimi tehnologijami.

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE ZA UPORABNIKE PODATKOV

Poskusna verzija statističnega programa SPSS brezplačno na voljo do 15. junija 2020!

Zaradi izrednih razmer v povezavi s COVID-19, se je podjetje IBM, ki ponuja (sicer plačljiv) statistični program SPSS, odločilo, da omogoči delovanje poskusne verzije do 15. junija 2020. To je odlična priložnost za študente, raziskovalce in ostale entuziaste, da se seznanite s programom in poskusite analizirati katere izmed podatkov, ki jih hranimo v ADP!

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE IZ STROKE

Anketa: Razvoj orodij za raziskovalce s področja družboslovja

ADP sodeluje v evropskem projektu TRIPLE, v katerem nastaja multidisciplinarna in večjezična platforma za odkrivanje humanističnih in družboslovnih virov in odprto komunikacijo v znanosti. Da bi bilo njeno delovanje čim bolje prilagojeno potrebam bodočih uporabnikov, vabimo vse raziskovalce s področja družboslovja in humanistike k izpolnjevanju ankete o raziskovalnih praksah in uporabi informacijskih tehnologij. Anketa je v angleškem jeziku, izpolnjevanje pa traja največ 15 minut.

Vodič: Virtual Conferences: A Guide to best Practices

Številni raziskovalci so se v času pandemije COVID-19 znašli v nezavidljivi situaciji, saj so zaradi varnostnih razlogov morali odpovedati ali prestaviti različne oblike srečanj v živo. V želji, da se prenos znanja, izkušenj in dobrih ali slabih praks med različnimi akterji ne bi zaustavil, kot so se mnoge druge aktivnosti v tem času, rešitev ponuja komunikacijska tehnologija. To sicer številnim predstavlja dodaten stres, saj se s spletnimi konferencami niso nikoli (ali zelo redko) srečali, še manj pa tak dogodek organizirali. Različni strokovnjaki so se zbrali ravno v ta namen in pripravili vodič za vse, ki se s spletnimi srečanji soočajo prvič. Vodič je odličen pripomoček tudi tistim, ki imajo s spletnimi konferencami že več ali veliko izkušenj!

NE SPREGLEJTE

  

VOZLIŠČE RESEARCH DATA ALLIANCE SLOVENIJA

Modul

Zaključna konferenca RDA vozlišča Slovenija

Pestro delovno leto v vozlišču bomo pred poletjem zaključili s spletno konferenco za raziskovalce in deležnike slovenske raziskovalne skupnosti. Predstavili bomo rezultate projekta vzpostavitve slovenskega RDA vozlišča, izkušnje slovenskih raziskovalcev pri FAIR ravnanju z raziskovalnimi podatki in delovanje Evropskega oblaka odprte znanosti (EOSC). Rezervirajte si datum, več kmalu!

MaDMP hackathon

Kolegi iz avstrijskega vozlišča vabijo na dvodnevni hackathon, posvečen strojno berljivim načrtom ravnanja z raziskovalnimi podatki in testiranju splošnih standardov, ki jih je razvila delovna skupina RDA (DMP Common Standards WG). Dogodek je odprt za vse, ki jih zanimajo podatki. Tehnično predznanje ni potrebno, udeleženci bodo samo določili teme, s katerimi se bodo ukvarjali. Rezultati bodo predstavljeni na spletni konferenci 29. maja 2020. Vabljeni!

Člani RDA o smernicah in priporočilih za COVID-19

Med priporočili in rezultati delovnih skupin RDA, ki so trenutno v javni razpravi, izpostavljamo tretjo izdajo smernic skupine COVID-19. V njej deluje pet ključnih podskupin, ki vsak petek objavijo nove rezultate, do konca maja pa bo skupina pripravila integrirana priporočila za pravočasno in kvalitetno deljenje podatkov v izrednih razmerah.

Dokumentiranje kriznih odločitev

RDA je med podpisniki apela za dosledno dokumentiranje odločitev, transakcij in surovih podatkov, ki nastajajo v času pandemije COVID-19. Hitri postopki vladnih organov, podjetij in raziskovalnih institucij v kriznem obdobju ne tečejo po ustaljenih korakih, zato je ohranjanje virov bistvenega pomena ne le pri prevzemanju odgovornosti za odločitve ali pri zagotavljanju nemotenega delovanja posameznih organizacij, ampak tudi za jasnejši uvid v ekonomske in družbene posledice izrednih razmer v prihodnosti.

NE SPREGLEJTE

  

RAZISKAVE IZ KATALOGA ADP

Nova raziskava Raziskave Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

V sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani, smo trajno shranili 3 raziskave o korporativnem ogledu, blagovnih znamkah in potrošništvu, ki so v letu 2019 nastale pod vodstvom mag. Petra Gidakovića in dr. Vesne Žabkar:

Eksperiment o korporativnem ugledu, porabniških stereotipih in zaupanju, 2019

Anketa o ugledu korporativnih blagovnih znamk, 2019: Porabniške zaznave korporativnega ugleda ameriških znamk

Anketa o porabniških stereotipih glede blagovnih znamk, 2019

  
Modul

CESSDA usposabljanje

UČBENIK ZA RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

Raziskovalec, vsebine iz učbenika ti bodo pomagale pri ravnanju s podatki, da bo le-te mogoče poiskati, da bodo razumljivi, trajno dostopni in uporabni za različne namene.

  

LogoADP

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
tel: 01 5805 292, 01 5805 293
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare