eNovice ADP logo

eNOVICE

ARHIVA DRUŽBOSLOVNIH PODATKOVFacebook   Twitter   YouTube   SlideShare  12. marec 2020

Home     UPORABI PODATKE  PREDAJ RAZISKAVO  USPOSOBI SE

  

Ali res znate pripraviti načrt za ravnanje z raziskovalnimi podatki?

NRRP

CESSDA arhivi smo med letoma 2017 in 2019 pripravili spletni Učbenik o ravnanju z raziskovalnimi podatki.

V letu 2020 smo v ADP prevedli nabor vprašanj iz učbenika, ki naj bo vodilo raziskovalcem in študentom pri pripravi svojih raziskovalnih načrtov. Priporočamo!

  

NOVICE ZA USTVARJALCE PODATKOV

Blog: Kako pripraviti načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

Edina faza v življenjskem ciklu ravnanja z raziskovalnimi podatki, ki se je že znašla med zahtevami financerjev raziskav, je priprava načrta za ravnanje z raziskovalnimi podatki, tj. načrt za ravnanje s podatki med projektom in po zaključku. Avtorica odpira zanimiva vprašanja in raziskovalcem ponuja različne vsebine, s katerimi bodo okrepili svoje znanje. Priporočamo!

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE ZA UPORABNIKE PODATKOV

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE IZ STROKE

Srečanje skupine za komunikacijo konzorcija CESSDA

Pretekli mesec se je v Amsterdamu na dvodnevnem srečanju zbrala skupina za komunikacijo konzorcija CESSDA, ki skrbi za promocijo domačih in tujih dogodkov, učnih vsebin in podobno. Srečanje je bilo namenjeno krepitvi skupinskega duha in spoznavanju novih orodij za izboljšanje komunikacije v konzorciju. Srečanja se je udeležila tudi sodelavka iz ADP. Več na blogu ADP!

NE SPREGLEJTE

  

VOZLIŠČE RESEARCH DATA ALLIANCE SLOVENIJA

Modul

Dogajanje v RDA vozlišču Slovenija

V branje tokrat ponujamo kratko poročilo z januarske konference z znanstvenimi založniki. Delo v vozlišču se intenzivno nadaljuje: pilotnemu projektu revij so se pridružile tri nove revije, koordinacija vozlišča je na sestankih v januarju in februarju poročala o aktivnostih in načrtih predstavnikom ARRS in MIZŠ, predstavnici koordinacije pa sta se februarja udeležili delavnice za nacionalna vozlišča v Dublinu.

Bližata se nov četrtletni sestanek članov vozlišča in zaključna konferenca, ki bo 23. aprila v Ljubljani.

Delavnica Ravnanje z raziskovalnimi podatki

Delavnico smo v zadnjem trenutku uspešno prenesli v digitalno okolje. Enajstim panelistom se je pridružilo čez 70 udeležencev, ki so se seznanili z najbolj uveljavljenimi orodji za oblikovanje načrtov za ravnanje z raziskovalnimi podatki in spoznali storitve slovenskih podatkovnih repozitorijev oz. raziskovalnih infrastruktur. Kmalu bodo na voljo posnetki in prezentacija.

15. plenarno srečanje RDA odpovedano

Čeprav so organizatorji v zadnjih tednih pripravili vrsto varnostnih ukrepov, so danes zaradi trenutnih razmer srečanje vseeno odpovedali. V naslednjih dneh lahko pričakujemo več informacij, glavna sekretarka Hilary Hanahoe pa obljublja, da bodo v prihodnosti spet poskušali organizirati plenarno srečanje v Avstraliji, od koder prihaja eno od ustanovnih organizacij RDA, avstralski vladni Oddelek za inovacije.

Nova interesna skupina v RDA: Biodiversity Data Integration IG

Na plenarnem srečanju v Melbournu naj bi svoje nove cilje določila interesna skupina za integracijo podatkov o biološki raznovrstnosti. Razlog za prenovo delovanja je infrastrukturni razvoj, ki ga v zadnjem času doživlja to področje. Sodelujte v razpravi ali izpolnite anketo, ki so jo pripravili člani skupine!

NE SPREGLEJTE

  

RAZISKAVE IZ KATALOGA ADP

Zgodovina medijev, 2019: Kulturna zgodovina Walkmana

Namen raziskave je spoznati rabo medija - Walkmana, v zgodovinski perspektivi in njegov pomen v vsakdanjem življenju v preteklosti. Izhajamo iz teoretskih izhodišč medijskih in kulturnih študij. Danes "mrtvi" medij je v 1980-ih in 1990-ih letih prejšnjega stoletja živel svoja zlata leta, zato je bil cilj rekonstruirati njegov pomen, vlogo in rabe v družbi v preteklosti. Kulturna zgodovina že pozabljenega medija nam tako razkriva nekatere rabe medijev, ki so bile prisotne že v preteklosti in so se danes z digitalnimi mobilnimi mediji močno razširile.

Uporaba kontracepcije in spolnost pri ženskah v Sloveniji, 2011

Izhodišče raziskave je ugotavljanje prisotnosti prekinjenega spolnega odnosa (PSO) kot oblike kontracepcije v Sloveniji v dveh teoretskih okvirjih, tj. medicinski pogled na telo in spolnost ter feministična kritika medicinskega diskurza kontracepcije. Cilj naloge je bil raziskati in opredeliti vlogo PSO v družbeni konstrukciji ženske in moške seksualnosti, ugotoviti, kakšen je njegov položaj v slovenski seksualni kulturi ter s feministične perspektive oceniti njegov vpliv na spolno reproduktivno zdravje žensk. Cilj je bil še ugotoviti, zakaj je, kljub številnim drugim metodam kontracepcije, PSO še vedno svetovan in zelo pogosto uporabljen ter zakaj ga slovenski ginekologi_nje še vedno propagirajo kot obliko kontracepcije. V ta namen je bilo izvedenih 52 intervjujev z uporabnicami kontracepcije ter 27 intervjujev z ginekologi in ginekologinjami v Sloveniji. V ADP hranimo intervjuje z uporabnicami kontracepcije.

  
Modul

CESSDA usposabljanje

UČBENIK ZA RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

Raziskovalec, vsebine iz učbenika ti bodo pomagale pri ravnanju s podatki, da bo le-te mogoče poiskati, da bodo razumljivi, trajno dostopni in uporabni za različne namene.

  

LogoADP

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
tel: 01 5805 292, 01 5805 293
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare