eNovice ADP logo

eNOVICE

ARHIVA DRUŽBOSLOVNIH PODATKOVFacebook   Twitter   YouTube   SlideShare  9. oktober 2019

Home     UPORABI PODATKE  PREDAJ RAZISKAVO  USPOSOBI SE

  

Vabilo k izpolnjevanju ankete na temo uporabe podatkov iz ADP v letu 2018

ADP

V ADP želimo pridobiti informacije o tem, katere raziskovalne podatke ste uporabili v letu 2018. Vabimo vas, da nam v kratki anketi posredujete morebitne nove izsledke, članke, zaključne naloge in podobno, kar je nastalo na podlagi sekundarne rabe podatkov iz ADP.

Pridobljene informacije bodo služile spremljanju statistike o rabi podatkov ter identifikaciji največkrat uporabljenih podatkov, ki jih hranimo v ADP.

Anketa je na voljo na povezavi.

  

NOVICE ZA USTVARJALCE PODATKOV

Uporabne vsebine za delo z administrativnimi podatki in podatki na temo družbenih medijev

Gradiva s spletnega seminarja: The GDPR and research one year on: experiences across Europe

V okviru projekta SERISS sta nastala dva uporabna vodiča za raziskovalce na temo raziskovanja socialnih omrežij in uporabe administrativnih podatkov. Predstavljeni so predvsem zakonski in etični vidiki uporabe tovrstnih podatkov. Več na spletni strani CESSDA.

Konec junija 2019 je CESSDA organizirala spletni seminar na temo varstva osebnih podatkov (GDPR). Za vse, ki se seminarja niste mogli udeležiti, so na voljo prezentacije in posnetek. Priporočamo!

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE ZA UPORABNIKE PODATKOV

Dan spletnega anketiranja

25. septembra 2019 je na Fakulteti za družbene vede potekal že 8. Dan spletnega anketiranja (DSA). Dogodek je organiziral Center za družboslovno informatiko (CDI) Fakultete za družbene vede in je bil namenjen širši strokovni javnosti, vsem uporabnikov spletnih anket ter uporabnikom orodja za spletno anketiranje 1KA.

Uporabni viri za študente iz ameriškega arhiva ICPSR

Svetovni dan bivalnega okolja

Na ICPSR so pripravili številne uporabne vsebine za vse, ki delajo s podatki. Zajete so teme: kako brati znanstvene članke, kako pripraviti raziskovalni načrt, kako interpretirati podatke iz statističnih programov, kako citirati podatke in drugo. Priporočamo!

6. oktober 2019 zaznamuje svetovni dan bivalnega okolja. Ta datum je določila Generalna skupščina leta 1986, od takrat ga obeležujemo vsako leto. Več na blogu ADP!

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE IZ STROKE

Intervju: Helene N. Andreassen

Intervju s češkim arhivom CSDA

Helene N. Andreassen je vodja skupine za izobraževanje v univerzitetni knjižnici Univerze Arctic na Norveškem. V intervjuju odgovarja na 10 vprašanj na temo ravnanja z raziskovalnimi podatki. Priporočamo!

Češki arhiv je bil ustanovljen leta 1998 pod pritiski češke raziskovalne skupnosti. Del CESSDE je postal v letu 2013, del CESSDA ERIC pa v letu 2017. Več o nastanku in delovanju arhiva v intervjuju. Priporočamo!

NE SPREGLEJTE

  

VOZLIŠČE RESEARCH DATA ALLIANCE SLOVENIJA

Modul

Pridružite se RDA Node Slovenija!

Vabljeni raziskovalci in vsi, ki vas zanima področje deljenja, ponovne rabe in odprti dostop do raziskovalnih podatkov. Članstvo je brezplačno, potrebno se je registrirati.

RDA vozlišče Slovenija v septembru 2019

Volitve svetovalcev v tehnični odbor

Na sestanku 4. septembra 2019 so udeleženci oblikovali delovni skupini za koordinacijo infrastrukturnih podatkovnih storitev in podporne dejavnosti. V sodelovanju z uredništvi šestih revij so nadaljevali tudi delo na smernicah za urejanje dostopa in citiranja raziskovalnih podatkov v znanstvenih publikacijah.

Znana so imena kandidatov za svetovalce v tehničnem odboru, ki Svetu RDA zagotavlja strokovno podporo in sodeluje pri razvijanju in promociji delovnih skupin RDA. Vsi člani RDA lahko svoj glas oddajo med 23. oktobrom in 6. novembrom 2019.

Spoznajte rezultate in priporočila RDA

Delovna skupina RDA: globalna koordinacija odprte znanosti

RDA oblikuje rešitve v tehnični in družbeni infrastrukturi, ki omogočajo deljenje, izmenjavo in povezovanje podatkov. Rezultati in priporočila nastajajo z delom interesnih in delovnih skupin. RDA vozlišče vabi k ogledu dokumentov in vključitvi v delovne skupine, ki jih oblikujejo.

Vabljeni h komentiranju novega statuta interesne skupine Coordinating the Global Open Science Commons. Skupina bo na globalni ravni spodbujala sodelovanje, ki bo omogočalo interdisciplinarno in mednarodno uveljavljanje odprte znanosti.

NE SPREGLEJTE

  

RAZISKAVE IZ KATALOGA ADP

Nova raziskava  Uporaba spletnih panelov v anketni metodologiji, 2016: Sistematični pregled

Raziskava je sistematični pregled, katerega cilj je oceniti (i) značilnosti spletnih panelov, ki se uporabljajo v anketni metodologiji, (ii) kakovost teh spletnih panelov, (iii) značilnosti posameznih študij panela in (iv) uporabo spletnih panelov kot vzorčnega vira za raziskave o kakovosti anketnih podatkov. V raziskavi je bila zajeta celotna populacija t. j. vsi članki in poglavja iz knjig zabeleženih v WebSM bibliografski podatkovni bazi, ki so bili objavljeni med januarjem 2012 in junijem 2016, so napisani v angleškem jeziku in v naslovu vsebujejo vsaj eno ključno besedo: panel, verjetnost, ne-verjetnost, neverjetnost, utež, rezultat in reprezentativnost. V sistematični pregled je bilo po procesu eliminacija vključenih 74 referenc, ki so omenjale 69 edinstvenih spletnih panelov in 83 empiričnih študij, ki so uporabljale te spletne panele.

Uporaba kontracepcije in spolnost pri ženskah v Sloveniji, 2011

Izhodišče raziskave je ugotavljanje prisotnosti prekinjenega spolnega odnosa (PSO) kot oblike kontracepcije v Sloveniji v dveh teoretskih okvirjih, tj. medicinski pogled na telo in spolnost ter feministična kritika medicinskega diskurza kontracepcije. Cilj naloge je bil raziskati in opredeliti vlogo PSO v družbeni konstrukciji ženske in moške seksualnosti, ugotoviti, kakšen je njegov položaj v slovenski seksualni kulturi ter s feministične perspektive oceniti njegov vpliv na spolno reproduktivno zdravje žensk. Cilj je bil še ugotoviti, zakaj je, kljub številnim drugim metodam kontracepcije, PSO še vedno svetovan in zelo pogosto uporabljen ter zakaj ga slovenski ginekologi_nje še vedno propagirajo kot obliko kontracepcije. V ta namen je bilo izvedenih 52 intervjujev z uporabnicami kontracepcije ter 27 intervjujev z ginekologi in ginekologinjami v Sloveniji. V ADP hranimo intervjuje z uporabnicami kontracepcije.

  
Modul

CESSDA usposabljanje

UČBENIK ZA RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

Raziskovalec, vsebine iz učbenika ti bodo pomagale pri ravnanju s podatki, da bo le-te mogoče poiskati, da bodo razumljivi, trajno dostopni in uporabni za različne namene.

  

LogoADP

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
tel: 01 5805 292, 01 5805 293
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare