eNovice ADP logo

eNOVICE

ARHIVA DRUŽBOSLOVNIH PODATKOVFacebook   Twitter   YouTube   SlideShare  11. september 2019

Home     UPORABI PODATKE  PREDAJ RAZISKAVO  USPOSOBI SE

  

Uvedba identifikatorjev digitalnega objekta DOI v Arhivu družboslovnih podatkov

DOI

ADP sledi načelom certificiranih in zaupanja vrednih podatkovnih arhivov z zagotavljanjem trajnega dostopa do podatkov preko sklicevanja in citiranja digitalnih objektov z referenco na enolični identifikator DOI, skladno s Politiko PID CESSDA ERIC (2017). Zato smo v ADP z avgustom 2019 uvedli enolične identifikatorje digitalnega objekta DOI, ki so že v uporabi. Več na blogu!

  

NOVICE ZA USTVARJALCE PODATKOV

Vabilo k izpolnjevanju ankete na temo uporabe podatkov iz ADP v letu 2018

V ADP želimo pridobiti informacije o tem, katere raziskovalne podatke ste uporabili v letu 2018. Vabimo vas, da nam v kratki anketi posredujete morebitne nove izsledke, članke, zaključne naloge in podobno, kar je nastalo na podlagi sekundarne rabe podatkov iz ADP.

Pridobljene informacije bodo služile spremljanju statistike o rabi podatkov ter identifikaciji največkrat uporabljenih podatkov, ki jih hranimo v ADP.

Anketa je na voljo na povezavi.

Uporabne vsebine za delo z administrativnimi podatki in podatki na temo družbenih medijev

Na konferenci ESRA 2019 sta nastala dva uporabna vodiča za raziskovalce na temo raziskovanja socialnih omrežij in uporabe administrativnih podatkov. Predstavljeni so predvsem zakonski in etični vidiki uporabe tovrstnih podatkov. Več na spletni strani CESSDA.

Gradiva s spletnega seminarja: The GDPR and research one year on: experiences across Europe

Izšla je nova številka revije IASSIST

Konec junija 2019 je CESSDA organizirala spletni seminar na temo varstva osebnih podatkov (GDPR). Za vse, ki se seminarja niste mogli udeležiti, so na voljo prezentacije in posnetek. Priporočamo!

Pri IASSIST so izdali novo številko revije, ki tokrat namenja nekaj več pozornosti kvalitativnemu raziskovanju. Priporočamo v branje!

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE ZA UPORABNIKE PODATKOV

Uporaba kontracepcije in spolnost pri ženskah v Sloveniji, 2011

Mednarodna doktorska poletna šola: Kakovost življenja in pogoji dela v Evropi

Tokrat na blogu ADP predstavljamo raziskavo na temo ženske spolnosti in uporabe kontracepcije v Sloveniji. Raziskavo je izvedla dr. Gabrijela Simetinger, specialistka ginekologije in porodništva in klinična seksologinja, njene izkušnje pri delu s pacientkami pa so doprinesle h kvaliteti in širini intervjujev, ki so na voljo v katalogu ADP. Priporočamo!

Mednarodna poletna šola je v organizaciji Univerze v Reki, Univerze v Ljubljani in Univerze v Gradcu potekala junija 2019 v Reki na Hrvaškem. ADP je na poletni šoli sodeloval z dvema prispevkoma. Več na blogu!

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE IZ STROKE

Intervju: »Sharing data leads to more citations, and i see it as a moral obligation«

Srečanje deležnikov odprte znanosti v Sloveniji

Peter Verburg pojasnjuje, zakaj deli svoje podatke v nizozemskem Dataverse in zakaj je ta aplikacija tako uporabniško prijazna. Več v intervjuju!

Konec junija 2019 je potekal prvi organiziran dogodek na temo odprte znanosti, na katerem so bile predstavljene evropske in nacionalne infrastrukture odprte znanosti. Več na blogu!

Visokošolske knjižnice: Primeri dobrih praks in novosti

Nova različica tezavra ELSST

V začetku junija 2019 je na Fakulteti za družbene vede potekalo strokovno srečanje knjižnic Univerze v Ljubljani. O dogajanju preberite na blogu ADP!

S septembrom 2019 je zaživela nova različica tezavra ključnih besed ELSST, ki je na voljo tudi v slovenskem jeziku. V ADP smo sodelovali pri novostih, ena izmed teh je tudi dodajanje opisov terminom, ki jih sicer lahko različno razumemo. Preverite!

NE SPREGLEJTE

  

VOZLIŠČE RESEARCH DATA ALLIANCE SLOVENIJA

Modul

Moja RDA pot

Vsak član RDA skupnosti je svojevrsten in ima različne razloge za sodelovanje. Z deljenjem različnih poti in izkušenj, pomagamo tudi drugim razumeti vrednost RDA skupnosti.

Vabljeni, da vašo RDA pot delite z nami!

Pridružite se RDA Node Slovenija!

14. Plenarno srečanje RDA v Helsinkih

Vabljeni raziskovalci in vsi, ki vas zanima področje deljenja, ponovne rabe in odprti dostop do raziskovalnih podatkov. Članstvo je brezplačno, potrebno se je registrirati.

14. plenarno srečanje RDA bo potekalo med 23. in 25. oktobrom 2019 na Finskem v Helsinkih. Do 24. septembra 2019 so na voljo zgodnje prijave.​

NE SPREGLEJTE

  

RAZISKAVE IZ KATALOGA ADP

Nova raziskava  Mediji in osnovnošolci (1.-6. razred) v Sloveniji, 2016

Namen raziskave je bilo zbiranje podatkov o medijski izpostavljenosti osnovnošolskih otrok. Podatkovna zbirka vključuje mnenja staršev otrok od 1. do 6. razreda osnovnih šol v Sloveniji. Zajete so tematike o rabi medijev med osnovnošolci in starši, njihovi povprečni izpostavljenosti medijem, aktivnostih, povezanih z mediji, rabi družbenih omrežij ter o medijski vzgoji. Raziskava je bila izvedena s pomočjo spletne ankete, v njej pa je sodelovalo 2825 staršev iz 53 osnovnih šol. Potekala pod okriljem Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v izvedbi Fakultete za medije v Ljubljani.

Uporaba kontracepcije in spolnost pri ženskah v Sloveniji, 2011

Izhodišče raziskave je ugotavljanje prisotnosti prekinjenega spolnega odnosa (PSO) kot oblike kontracepcije v Sloveniji v dveh teoretskih okvirjih, tj. medicinski pogled na telo in spolnost ter feministična kritika medicinskega diskurza kontracepcije. Cilj naloge je bil raziskati in opredeliti vlogo PSO v družbeni konstrukciji ženske in moške seksualnosti, ugotoviti, kakšen je njegov položaj v slovenski seksualni kulturi ter s feministične perspektive oceniti njegov vpliv na spolno reproduktivno zdravje žensk. Cilj je bil še ugotoviti, zakaj je, kljub številnim drugim metodam kontracepcije, PSO še vedno svetovan in zelo pogosto uporabljen ter zakaj ga slovenski ginekologi_nje še vedno propagirajo kot obliko kontracepcije. V ta namen je bilo izvedenih 52 intervjujev z uporabnicami kontracepcije ter 27 intervjujev z ginekologi in ginekologinjami v Sloveniji. V ADP hranimo intervjuje z uporabnicami kontracepcije.

  
Modul

CESSDA usposabljanje

UČBENIK ZA RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

Raziskovalec, vsebine iz učbenika ti bodo pomagale pri ravnanju s podatki, da bo le-te mogoče poiskati, da bodo razumljivi, trajno dostopni in uporabni za različne namene.

  

LogoADP

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
tel: 01 5805 292, 01 5805 293
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare