eNovice ADP logo

eNOVICE

ARHIVA DRUŽBOSLOVNIH PODATKOVFacebook   Twitter   YouTube   SlideShare  10. julij 2019

Home     UPORABI PODATKE  PREDAJ RAZISKAVO  USPOSOBI SE

  

Gradiva s spletnega seminarja: The GDPR and research one year on: experiences across Europe

CESSDA

Konec junija 2019 je CESSDA organizirala spletni seminar na temo varstva osebnih podatkov (GDPR). Za vse, ki se seminarja niste mogli udeležiti, so na voljo prezentacije in posnetek.

Priporočamo!

  

NOVICE ZA USTVARJALCE PODATKOV

It’s not such ‘A Fair Way Off’ to process open data: Facing requirements on open access and the FAIR data principles

Video vodič za raziskovalce: Učbenik za ravnanje z raziskovalnimi podatki

Sebastian Netscher iz nemškega arhiva GESIS – Leibniz-Institute for the Social Sciences, piše o principih FAIR, ki zagotavljajo učinkovito porabo javnih sredstev in spodbujajo k povezovanju v znanosti. Več na blogu.

Skupina za usposabljanje pri konzorciju CESSDA je pripravila vodič, ki raziskovalcem na področju družboslovja pomaga pri ustvarjanju kvalitetnih podatkov, skladnih z načeli odprtega dostopa FAIR – da je podatke mogoče najti, da so dostopni, da jih je mogoče povezati z drugimi podatki ter, da jih je mogoče ponovno uporabiti.

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE ZA UPORABNIKE PODATKOV

Intervju s srbskim arhivom DCS

Data in the classroom: Learning statistics using real examples

Konzorciju CESSDA se je v letošnjem letu pridružil srbski arhiv, ki sicer deluje že od leta 2014. Je del raziskovalne infrastrukture v Srbiji, njegova glavna naloga je zbrati in hraniti kvalitetne nacionalne in mednarodne raziskave ter jih deliti v rabo širši raziskovalni skupnosti. Več o arhivu na spletni strani CESSDA.

Ana Morales-Gomez iz angleškega arhiva UKDS v blogu pokaže, kako lahko že zbrane podatke uporabimo pri delu s študenti. Priporočamo!

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE IZ STROKE

Intervju CESSDA: Simon Hodson

Intervju CESSDA: Cathrin Stöver

Simon Hodson je izvršni direktor CODATE (Committee on Data of the International Science Council), strokovnjak za podatkovne politike in pripravo raziskovalnih načrtov ter član znanstvenega svetovalnega odbora CESSDA. V intervjuju odgovarja na 10 vprašanj na temo odprte znanosti. Priporočamo!

Cathrin Stöver je vodja kolaboracije pri podjetju GÉANT. Ima več kot 20 let izkušenj z delom v globalnih telekomunikacijskih in omrežnih infrastrukturah. Novembra 2018 je postala podpredsednica izvršnega odbora Evropskega oblaka odprte znanosti EOSC. Odgovarja na 10 vprašanj o tehnoloških zagatah in rešitvah za razvoj odprte znanosti. Vabljeni k branju!

NE SPREGLEJTE

  

VOZLIŠČE RESEARCH DATA ALLIANCE SLOVENIJA

Modul

Pridružite se RDA Node Slovenija!

Vabljeni raziskovalci in vsi, ki vas zanima področje deljenja, ponovne rabe in odprti dostop do raziskovalnih podatkov. Članstvo je brezplačno, potrebno se je registrirati.

NE SPREGLEJTE

  

RAZISKAVE IZ KATALOGA ADP

Nova raziskava  Uporaba kontracepcije in spolnost pri ženskah v Sloveniji, 2011

Izhodišče raziskave je ugotavljanje prisotnosti prekinjenega spolnega odnosa (PSO) kot oblike kontracepcije v Sloveniji v dveh teoretskih okvirjih, tj. medicinski pogled na telo in spolnost ter feministična kritika medicinskega diskurza kontracepcije. Cilj naloge je bil raziskati in opredeliti vlogo PSO v družbeni konstrukciji ženske in moške seksualnosti, ugotoviti, kakšen je njegov položaj v slovenski seksualni kulturi ter s feministične perspektive oceniti njegov vpliv na spolno reproduktivno zdravje žensk. Cilj je bil še ugotoviti, zakaj je, kljub številnim drugim metodam kontracepcije, PSO še vedno svetovan in zelo pogosto uporabljen ter zakaj ga slovenski ginekologi_nje še vedno propagirajo kot obliko kontracepcije. V ta namen je bilo izvedenih 52 intervjujev z uporabnicami kontracepcije ter 27 intervjujev z ginekologi in ginekologinjami v Sloveniji. V ADP hranimo intervjuje z uporabnicami kontracepcije.

Jugoslovenija: Slavljenje nekdanjih jugoslovanskih praznikov v sodobni Sloveniji, 2013

Raziskava obravnava kulturne prakse in razsežnosti ter ideološke pomene nekdanjih treh najbolj priljubljenih jugoslovanskih praznikov v sodobni Sloveniji. To so Dan mladosti (25. maj), Dan republike (29. november) in obletnica smrti Josipa Broza Tita (4. maj). Namen je bil ugotoviti, v kakšni obliki se te tri nekdanje praznike proslavlja danes ter kakšne pomene in politične posledice imajo ti prazniki v sodobni slovenski družbi. V arhivu je dostopno slikovno (n=9) in tekstovno gradivo (n=29), ki ga je avtor uporabil v svoji raziskavi in služi kot dodatek k poglobljeni analizi drugih vsebin o omenjenih praznikih, ki jih avtor navaja v članku »Jugoslovenija: Slavljenje nekdanjih jugoslovanskih praznikov v sodobni Sloveniji«.

  
Modul

CESSDA usposabljanje

UČBENIK ZA RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

Raziskovalec, vsebine iz učbenika ti bodo pomagale pri ravnanju s podatki, da bo le-te mogoče poiskati, da bodo razumljivi, trajno dostopni in uporabni za različne namene.

  

LogoADP

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
tel: 01 5805 292, 01 5805 293
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare