eNovice ADP logo

eNOVICE

ARHIVA DRUŽBOSLOVNIH PODATKOVFacebook   Twitter   YouTube   SlideShare  12. junij 2019

Home     UPORABI PODATKE  PREDAJ RAZISKAVO  USPOSOBI SE

  

Spletni seminar CESSDA: The GDPR and research one year on: experiences across Europe

CESSDA

Preteklo je leto dni, odkar je v veljavo stopila Evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Kakšne spremembe je prinesla raziskovalcem, podatkovnim arhivom in procesu deljenja podatkov? S kakšnimi izzivi se soočajo raziskovalci in raziskovalne institucije pri implementaciji GDPR doma in v drugih evropskih državah? Ali ste kot raziskovalec še vedno negotovi pri rabi GDPR v praksi?

Skupina za usposabljanje pri konzorciju CESSDA organizira spletni seminar, kjer bodo razpravljavci panela delili primere dobrih in slabih praks pri uvajanju in rabi GDPR, podali praktične nasvete ter odgovorili na vprašanja udeležencev.

Vabljeni!

  

NOVICE ZA USTVARJALCE PODATKOV

Konferenca: Odprta znanost 2019

Video vodič za raziskovalce: Učbenik za ravnanje z raziskovalnimi podatki

V okviru sejma akademske knjige Liber.ac 2019 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani potekala konferenca na temo odprte znanosti. Organizirala sta jo rektorat Univerze v Ljubljani (v okviru projekta OpenAIRE-Advance) in Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Govora je bilo o Načrtu S, principih FAIR, načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki ter o potrebah in željah po novih infrastrukturah, ki bi omogočile implementacijo načel odprtega dostopa. Več na blogu ADP!

Skupina za usposabljanje pri konzorciju CESSDA je pripravila vodič, ki raziskovalcem na področju družboslovja pomaga pri ustvarjanju kvalitetnih podatkov, skladnih z načeli odprtega dostopa FAIR – da je podatke mogoče najti, da so dostopni, da jih je mogoče povezati z drugimi podatki ter, da jih je mogoče ponovno uporabiti.

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE ZA UPORABNIKE PODATKOV

Nadgrajena nacionalna podatkovna baza SiStat

Mednarodna doktorska poletna šola: Kakovost življenja in pogoji dela v Evropi (Quality of Living and Working Conditions in Europe)

Statistični urad Republike Slovenije je nadgradil podatkovno bazo, kjer je na voljo več kot milijarda podatkov. Izboljšali so predvsem iskalnik, po katerem lahko iščete po vsebinskih področjih in v drevesni strukturi. Shranjevanje podatkov na lokalni računalnik je odslej možno v sodobnejših formatih, prav tako pa so podatki na voljo v angleškem jeziku. Preizkusite!

Junija letos je v Reki na Hrvaškem potekala mednarodna doktorska poletna šola na temo kakovosti življenja in pogojev dela v Evropi. Predavatelji so predstavili pomen mednarodnih raziskav ter udeležence opremili z znanjem o tem, kje in kako iskati podatke oziroma kako čim bolje načrtovati in izvesti lastno raziskavo. Več na blogu ADP!

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE IZ STROKE

Raziskovalni dan FDV

Konec maja 2019 je na Fakulteti za družbene vede potekal že tradicionalni raziskovalni dan. Osrednja tema srečanja je bil odprti dostop do raziskovalnih podatkov in znanstvenih objav, poseben sklop pa je bil namenjen raziskovalni etiki. Predstavili so se tudi štirje centri, ki delujejo na fakulteti. Več na blogu ADP!

NE SPREGLEJTE

  

VOZLIŠČE RESEARCH DATA ALLIANCE SLOVENIJA

Modul

Odprte prijave za svetovalce v tehničnem odboru RDA

RDA išče nove svetovalce v tehničnem odboru, ki zagotavlja tehnične ekspertize in rešitve, svetuje ter pomaga pri razvoju znotraj skupnosti. Prijave zbirajo do 15. septembra 2019.

Pridružite se RDA Node Slovenija!

Razpis za zunanje ocenjevalce projektov

Vabljeni raziskovalci in vsi, ki vas zanima področje deljenja, ponovne rabe in odprti dostop do raziskovalnih podatkov. Članstvo je brezplačno, potrebno se je registrirati.

Projekt RDA Europe razpisuje 30 mest za zunanje ocenjevalce, ki bodo soodločali o dodeljevanju nepovratnih sredstev RDA. Na voljo so različni termini prijav in sodelovanja. Preverite na povezavi!

NE SPREGLEJTE

  

RAZISKAVE IZ KATALOGA ADP

Registrski popis 2015: Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, starih od 15 do vključno 34 let

Registrski popis 2015 je del programa Statističnih raziskovanj, ki jih izvaja Statistični urad Republike Slovenije (SURS). S prehodom na registrski popis se je Slovenija pridružila redkim evropskim državam, ki so tak način zbiranja in obdelave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih in stanovanjih že izvedle z namenom, da bi zmanjšale administrativne ovire in znižale stroške raziskovanja. Podatkovna datoteka, ki jo hranimo v ADP, zajema 5-odstotni vzorec populacije iz registrskega popisa 2015, v starosti od 15 do vključno 34 let, in je statistično zaščitena. Podatki so primerni le za izobraževalni namen.

Prostorske in okoljske vrednote, 2004_2018

Raziskavo je v okviru projekta CRP, »Konkurenčnost Slovenije 2001-2006« izvedel Center za prostorsko sociologijo (CPS) na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani. Cilj raziskave je bil s pomočjo terenske ankete na izbranem vzorcu ugotoviti, kako prebivalstvo Slovenije zaznava okolje oziroma prostor, v katerem živi, ter procese v njem. Pri tem je bilo nujno potrebno upoštevati tudi dejansko okoljsko situacijo v Sloveniji, pri čemer so pomembni dejavniki kot npr. različna stopnja degradacije okolja, prisotnost različnih vrst negativnih okoljskih vplivov, na drugi strani pa tudi družbeno-ekonomske razmere na določenem območju. Na anketo je odgovorilo 1005 respondentov.

  
Modul

CESSDA usposabljanje

UČBENIK ZA RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

Raziskovalec, vsebine iz učbenika ti bodo pomagale pri ravnanju s podatki, da bo le-te mogoče poiskati, da bodo razumljivi, trajno dostopni in uporabni za različne namene.

  

LogoADP

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
tel: 01 5805 292, 01 5805 293
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare