eNovice ADP logo

eNOVICE

ARHIVA DRUŽBOSLOVNIH PODATKOVFacebook   Twitter   YouTube   SlideShare  15. maj 2019

Home     UPORABI PODATKE  PREDAJ RAZISKAVO  USPOSOBI SE

  

NOVICE ZA USTVARJALCE PODATKOV

Evidentiraj raziskavo pri ADP

Uporabne vsebine na temo zbiranja in priprave kvalitativnih podatkov

Osnovno poslanstvo ADP je dolgotrajna hramba najkakovostnejših družboslovnih raziskav s potencialom za sekundarno rabo. Vabimo vas, da nas s pomočjo obrazca »Evidentiraj raziskavo« opozorite na pomembne raziskave, ki jih bomo v ADP vzeli v strokovno presojo in z avtorji preverili možnosti vključitve v katalog ADP oz. podatkovne objave.

V angleškem arhivu Timescapes so na voljo številne uporabne vsebine, ki so lahko v pomoč pri pripravi kvalitativnih podatkov za predajo v arhiv. Priporočamo!

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE ZA UPORABNIKE PODATKOV

Intervju z belgijskim arhivom SODA

Konzorcij CESSDA s kratkim intervjujem predstavi belgijski arhiv SODA. Seznanite se z zgodovino nastanka in delovanja arhiva ter preverite, kakšna je njegova vloga znotraj CESSDE.

Gradiva s spletnega seminarja: Iskanje raziskovalnih podatkov

Meduniverzitetni konzorcij za politično in družbeno raziskovanje (ICPSR) prejel prestižno nagrado

Raziskovalcem so na voljo gradiva s spletnega seminarja, ki ga je v okviru usposabljanja pri konzorciju CESSDA organiziral Češki arhiv ČSDA. Predavatelji so predstavili ključne korake pri iskanju raziskovalnih podatkov ter podali nekaj nasvetov o tem, kako jih uporabiti. Priporočamo!

Inštitut muzejskih in knjižničarskih storitev v ZDA je ICPSR nagradil z najvišjo državno nagrado za muzeje in knjižnice. Nagrado že 25 let podeljujejo organizacijam, ki pomembno prispevajo k dobrobiti posameznikov in razvoju skupnosti.

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE IZ STROKE

Srečanje ponudnikov podatkovnih storitev CESSDA

Spletni seminar: Support Open Science Policy Creation and Legal Issues

V začetku aprila 2019 je v Kopenhagnu potekal redni forum ponudnikov podatkovnih storitev CESSDA. Predstavili so novosti in aktivnosti, ki potekajo v posamezni članici. Izpostavljamo nekaj najzanimivejših. Vabljeni k branju!

OpenAIRE napoveduje številne spletne seminarje na temo odprte znanosti. Osredotočili se bodo na organizacije, ki raziskujejo politike in pravne zahteve odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov. Vabljeni vsi, ki potrebujete dodatno podporo pri usklajevanju politik ali informacije o pravnih vprašanjih o raziskavah, kot npr. licenciranje in avtorske pravice. Prvi spletni seminar bo 20. maja 2019.

NE SPREGLEJTE

  

VOZLIŠČE RESEARCH DATA ALLIANCE SLOVENIJA

Modul

Pozdravimo nove člane odbora RDA!

Aprila 2019 so bili v odbor RDA izvoljeni trije novi člani: Jill Benn iz Univerze Zahodne Avstralije, Robert J. Hanisch iz Narodnega urada za standarde in tehnologijo v ZDA ter Mark Leggott iz Research Data v Kanadi. V 3-letnem mandatu bodo nadaljevali z vizijo RDA in skrbeli, da bo organizacija sledila načelom in ciljem, ki si jih je zadala ob nastanku.

Pridružite se RDA Node Slovenija!

Razpis za zunanje ocenjevalce projektov

Vabljeni raziskovalci in vsi, ki vas zanima področje deljenja, ponovne rabe in odprti dostop do raziskovalnih podatkov. Članstvo je brezplačno, potrebno se je registrirati.

Projekt RDA Europe razpisuje 30 mest za zunanje ocenjevalce, ki bodo soodločali o dodeljevanju nepovratnih sredstev RDA. Na voljo so različni termini prijav in sodelovanja. Preverite na povezavi!

NE SPREGLEJTE

  

RAZISKAVE IZ KATALOGA ADP

Prostorske in okoljske vrednote, 2004_2018

Raziskavo je v okviru projekta CRP, »Konkurenčnost Slovenije 2001-2006« izvedel Center za prostorsko sociologijo (CPS) na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani. Cilj raziskave je bil s pomočjo terenske ankete na izbranem vzorcu ugotoviti, kako prebivalstvo Slovenije zaznava okolje oziroma prostor, v katerem živi, ter procese v njem. Pri tem je bilo nujno potrebno upoštevati tudi dejansko okoljsko situacijo v Sloveniji, pri čemer so pomembni dejavniki kot npr. različna stopnja degradacije okolja, prisotnost različnih vrst negativnih okoljskih vplivov, na drugi strani pa tudi družbeno-ekonomske razmere na določenem območju. Na anketo je odgovorilo 1005 respondentov.

Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018

Anketna raziskava v štirih slovenskih soseskah je bila izvedena kot pilotni del projekta »Sistemska podpora odločanju pri urbani prenovi slovenskih naselij z vidika uravnoteženja energetske učinkovitosti in upravljanja z lokalnimi viri v soseskah«. Raziskovalni projekt predlaga vzpostavitev podatkovno-osnovanega sistema za podporo odločanju pri modularni urbani prenovi slovenskih naselij na ravni sosesk z vidika njihove trajnostne učinkovitosti. Anketa je bila zasnovana v skladu z dvema ciljema in sicer: 1) pridobiti nekatere manjkajoče podatke o učinkovitosti in trajnosti pilotnih sosesk in 2) ugotoviti stopnjo odzivnosti prebivalcev sosesk, težave pri pridobivanju podatkov na tak način in pretres možnosti za sistemsko vključitev tako pridobljenih podatkov v predhodno osnovan model vrednotenja sosesk.

  
Modul

CESSDA usposabljanje

UČBENIK ZA RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

Raziskovalec, vsebine iz učbenika ti bodo pomagale pri ravnanju s podatki, da bo le-te mogoče poiskati, da bodo razumljivi, trajno dostopni in uporabni za različne namene.

  

LogoADP

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
tel: 01 5805 292, 01 5805 293
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare