eNovice ADP logo

eNOVICE

ARHIVA DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV



Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare  



10. april 2019

Home     UPORABI PODATKE  PREDAJ RAZISKAVO  USPOSOBI SE

  

Spletni seminar CESSDA: Iskanje raziskovalnih podatkov

CESSDA

Češki arhiv ČSDA bo v okviru usposabljanja pri konzorciju CESSDA organiziral spletni seminar na temo iskanja raziskovalnih podatkov. Predavatelji bodo predstavili ključne korake pri iskanju podatkov: opredelitev namena uporabe podatkov, iskanje ustreznih virov, poizvedba po podatkih, izbor podatkov ter evalvacija kvalitete pridobljenih podatkov. Spletni seminar po potekal 25. aprila 2019.

Vabljeni!

  

NOVICE ZA USTVARJALCE PODATKOV

Spletna učna gradiva o raziskovalnih infrastrukturah v digitalni humanistiki

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani je v okviru projekta H2020 PARTHENOS pripravila interaktivna učna gradiva o raziskovalnih infrastrukturah v digitalni humanistiki. Priporočamo!

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE ZA UPORABNIKE PODATKOV

Gradiva z delavnice ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

V preteklem tednu je na Fakulteti za družbene vede potekala že tradicionalna delavnica ADP. Za udeležence in tiste, ki se delavnice niste uspeli udeležiti, smo zbrali uporabna gradiva, ki vam bodo v pomoč pri nadaljnjem raziskovalnem delu.

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE IZ STROKE

Usposabljanje CESSDA

100 let Univerze v Ljubljani

15. maja 2019 bo v Atenah potekalo usposabljanje za člane in partnerje konzorcija CESSDA ter sorodne organizacije. Cilj delavnice je predstaviti Učbenik za ravnanje z raziskovalnimi podatki (Data Management Expert Guide), s poudarkom na novih vsebinah in novem poglavju Data Discovery ter udeležence usposobiti tako, da bodo pridobljeno znanje lahko v prihodnosti delili v širšo raziskovalno skupnost. Na voljo je nekaj štipendij. Prijava je možna do 15. aprila 2019!

Regent Aleksander Karađorđević je 23. julija 1919 podpisal »Zakon o Univerzi Kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani«, današnji Univerzi v Ljubljani. Za rojstni dan Univerze štejemo 3. december 1919, ko je v tedanji deželni zbornici Kranjskega deželnega dvorca, kjer je še danes sedež Univerze v Ljubljani, slavist dr. France Ramovš predaval o historični gramatiki slovenskega jezika. V okviru obletnice se bodo odvijali številni dogodki. Vabljeni!

NE SPREGLEJTE

  

VOZLIŠČE RESEARCH DATA ALLIANCE SLOVENIJA

Modul

Pridružite se RDA Node Slovenija!

Vabljeni raziskovalci in vsi, ki vas zanima področje deljenja, ponovne rabe in odprti dostop do raziskovalnih podatkov. Članstvo je brezplačno, potrebno se je registrirati.

Razpis za ambasadorje RDA Europe

Pomen RDA za Evropski oblak odprte znanosti (EOSC)

Odprt je razpis za evropske ambasadorje RDA. Glavna naloga ambasadorja bo na različne načine povezovati RDA s širšo skupnostjo in strokovnjaki s področja raziskovalnih podatkov. Prijavite se lahko do 20. maja 2019.

Vizija RDA je raziskovalce spodbuditi k deljenju raziskovalnih podatkov. Odprta znanost je ključna komponenta za družbeni napredek, deljenje podatkov pa je pri tem osrednji cilj. RDA izpostavlja potrebo po odprtem in interoperabilnem deljenju podatkov, grajenju družbenih, tehničnih in več-disciplinarnih povezav, da bi zagotovili globalno povezanost. Z EOSC sta si pri tem v veliko medsebojno oporo.

Gradiva s 13. plenarnega srečanja RDA v Filadelfiji, ZDA

Razpis za zunanje ocenjevalce projektov

V preteklem tednu je v Filadelfiji, ZDA, potekalo 13. plenarno srečanje RDA. Na spletni strani RDA so na voljo številne vsebine, ki so bile predstavljene na dogodku. Priporočamo!

Projekt RDA Europe razpisuje 30 mest za zunanje ocenjevalce, ki bodo soodločali o dodeljevanju nepovratnih sredstev RDA. Na voljo so različni termini prijav in sodelovanja. Preverite na povezavi!

NE SPREGLEJTE

  

V KATALOGU ADP SO NA VOLJO NOVE RAZISKAVE

Nova raziskava  Registrski popis 2015: Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, starih od 15 do vključno 34 let

Registrski popis 2015 je del programa Statističnih raziskovanj, ki jih izvaja Statistični urad Republike Slovenije (SURS). S prehodom na registrski popis se je Slovenija pridružila redkim evropskim državam, ki so tak način zbiranja in obdelave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih in stanovanjih že izvedle z namenom, da bi zmanjšale administrativne ovire in znižale stroške raziskovanja. Podatkovna datoteka, ki jo hranimo v ADP, zajema 5-odstotni vzorec populacije iz registrskega popisa 2015, v starosti od 15 do vključno 34 let, in je statistično zaščitena. Podatki so primerni le za izobraževalni namen.

  
Modul

CESSDA usposabljanje

UČBENIK ZA RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

Raziskovalec, vsebine iz učbenika ti bodo pomagale pri ravnanju s podatki, da bo le-te mogoče poiskati, da bodo razumljivi, trajno dostopni in uporabni za različne namene.

  

LogoADP

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
tel: 01 5805 292, 01 5805 293
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare