eNovice ADP logo

eNOVICE

ARHIVA DRUŽBOSLOVNIH PODATKOVFacebook   Twitter   YouTube   SlideShare  14. marec 2019

Home     UPORABI PODATKE  PREDAJ RAZISKAVO  USPOSOBI SE

  

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

Modul

Obveščamo vas, da bo v sredo, 3. aprila 2019, potekala brezplačna delavnica z naslovom Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja.

Na delavnici se bodo udeleženci seznanili s tem, kako dostopati do raziskovalnih podatkov in kako jih uporabiti.

Vabimo vas, da se prijavite čim prej, saj je število mest omejeno.

  

NOVICE ZA USTVARJALCE PODATKOV

Spletna učna gradiva o raziskovalnih infrastrukturah v digitalni humanistiki

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani je v okviru projekta H2020 PARTHENOS pripravila interaktivna učna gradiva o raziskovalnih infrastrukturah v digitalni humanistiki. Priporočamo!

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE ZA UPORABNIKE PODATKOV

Vodič po Nesstarju

V ADP smo pripravili vodič za delo v virtualni podatkovni knjižnici Nesstar, ki omogoča pregled metapodatkov in enostavno ter napredno analizo mikro podatkov, hranjenih v katalogu ADP.

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE IZ STROKE

Projekt CESSDA Widening Activities 2019 & Mentorski program

V letu 2019 se je v sklopu konzorcija CESSDA začel izvajati projekt CESSDA Widening 2019, ki se osredotoča na širitvene dejavnosti. Kot član konzorcija v projektu aktivno sodeluje tudi Arhiv družboslovnih podatkov, ki je v letošnjem letu mentor podatkovnem arhivu za družboslovne znanosti Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu (FFZG) in Litvanskemu podatkovnemu arhivu za humanistične in družboslovne znanosti (LiDA).

Konzorciju CESSDA se je pridružila Srbija

Projekt SSHOC

S februarjem 2019 se je konzorciju CESSDA pridružila nova članica – Srbija. Izvajalka podatkovnih storitev je Data Centre Serbia for Social Sciences (DCS), ki deluje v okviru Inštituta za ekonomske vede v Beogradu (IES). Več na spletni strani CESSDA.

V začetku marca 2019 je v Utrechtu potekalo uvodno srečanje partnerjev projekta SSHOC. Predstavniki so začrtali smernice dela in uskladili skupne aktivnosti. ADP bo aktivno sodeloval v treh delovnih sklopih. Več na blogu.

NE SPREGLEJTE

  

RESEARCH DATA ALLIANCE NODE SLOVENIJA

Modul

Pridružite se RDA Node Slovenija!

Vabljeni raziskovalci in vsi, ki vas zanima področje deljenja, ponovne rabe in odprti dostop do raziskovalnih podatkov. Članstvo je brezplačno, potrebno se je registrirati.

Razpis za ambasadorje RDA Europe

Razpis za zunanje ocenjevalce projektov

Odprt je razpis za evropske ambasadorje RDA. Glavna naloga ambasadorja bo na različne načine povezovati RDA s širšo skupnostjo in strokovnjaki s področja raziskovalnih podatkov. Prijavite se lahko do 20. maja 2019.

Projekt RDA Europe razpisuje 30 mest za zunanje ocenjevalce, ki bodo soodločali o dodeljevanju nepovratnih sredstev RDA.

Uvodni sestanek RDA Node Slovenija

12. srečanje RDA: Experiencing The International Data Week 2018 In Gaborone

Februarja 2019 je na Fakulteti za družbene vede potekal prvi sestanek projekta RDA Node Slovenija. Skupina udeležencev se je seznanila z delovanjem organizacije RDA v evropskem in globalnem prostoru in začrtala glavne aktivnosti projekta. Več na blogu ADP.

Dogodka se je s pomočjo programa RDA Europe Early Career Researchers udeležila predstavnica ADP, Maja Dolinar, ki je okviru srečanja predstavila več prispevkov. Podrobneje na blogu RDA.

NE SPREGLEJTE

  

V KATALOGU ADP SO NA VOLJO NOVE RAZISKAVE

Nova raziskava  Raziskave v seriji Evrobarometer

Raziskave Evrobarometer zajemajo širok spekter vprašanj, ki se osredotočajo na dojemanje in pričakovanja državljanov glede ukrepov Evropske unije (EU), ter na osrednje izzive, s katerimi se sooča. Značilni tematski sklopi so: odnos državljanov do EU in Evropskega parlamenta, zanimanje za evropske volitve, socialna in gospodarska kriza, enakost spolov in drugo.

Nova raziskava  Raziskave v seriji Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP)

Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja pri raziskavah, ki zajemajo teme, pomembne za družboslovno znanstveno raziskovanje. Vsaka posamezna raziskava (tematski modul) se ukvarja z določeno družboslovno tematiko. Raziskave ISSP do sedaj vsebujejo vprašanja o odnosu posameznika do številnih družbenih tem, kot so: okolje, vloga države, družbena neenakost, družina in spolne vloge, delo in delovne usmeritve, religija, državljanstvo, nacionalna identiteta, zdravje in zdravstveni sistem, prosti čas in šport.

  
Modul

CESSDA usposabljanje

UČBENIK ZA RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

Raziskovalec, vsebine iz učbenika ti bodo pomagale pri ravnanju s podatki, da bo le-te mogoče poiskati, da bodo razumljivi, trajno dostopni in uporabni za različne namene.

  

LogoADP

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
tel: 01 5805 292, 01 5805 293
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare