eNovice ADP logo

eNOVICE

ARHIVA DRUŽBOSLOVNIH PODATKOVFacebook   Twitter   YouTube   SlideShare  16. januar 2019

Home     UPORABI PODATKE  PREDAJ RAZISKAVO  USPOSOBI SE

  

ADP je postal nacionalno središče za Research Data Alliance (RDA) Europe

RDA Europe

Znane so štiri nove evropske države, ki so postale del globalne organizacije RDA, usmerjene v razvoj infrastrukture in skupnosti, s ciljem, da bi zmanjšali ovire pri deljenju in ponovni uporabi raziskovalnih podatkov. Poleg Portugalske, Danske in Avstrije je v evropsko RDA središče izbrana tudi Slovenija, katere nacionalno središče je Arhiv družboslovnih podatkov. Vabljeni, da se pridružite skupini RDA Node Slovenija.

  

NOVICE ZA USTVARJALCE PODATKOV

Intervju: Robert-Jan Smits o »Planu S«

A FAIRy tale: a fake story in a trustworthy guide to the fair principles for research data.

Robert-Jan Smits je odposlanec za odprti dostop pri Evropski komisiji. Sodeloval je pri pripravi Evropskega oblaka odprte znanosti, ki je bil v javno uporabo predan novembra 2018, tokrat pa za konzorcij CESSDA odgovarja na deset vprašanj o »Planu S«. Priporočamo!

Danski arhiv na zanimiv in interaktiven način predstavi principe FAIR, ki služijo pripravi dobrega raziskovalnega načrta. Vabljeni k branju!

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE ZA UPORABNIKE PODATKOV

Spletni seminar: How To Use Open Aid Data 101

Organizacija »Publish What You Fund« je objavila posnetek spletnega seminarja na temo uporabe javno dostopnih podatkov o razvojni pomoči. Spletni seminar pokriva različna orodja, s katerimi lahko dostopamo do prostih podatkov o pomoči, s poudarkom na uporabi podatkovnih portalov IATI, OECD-DAC in Svetovne banke. Priporočamo ogled!

Novo poglavje v »Učbeniku za ravnanje z raziskovalnimi podatki«: Iskanje podatkov

Raziskava o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi – SHARE

Skupina za usposabljanje pri konzorciju CESSDA je interaktivnim vsebinam učbenika dodala novo poglavje »Discover«, namenjeno vsem, ki želijo enostavno brskanje in pregled že obstoječih raziskovalnih podatkov iz celega sveta.

Mag. Sonja Uršič iz Inštituta za ekonomska raziskovanja za blog ADP piše o mednarodni interdisciplinarni panelni bazi mikropodatkov o zdravju, socialno-ekonomskem položaju ter socialnih in družinskih omrežjih več kot 120 tisoč posameznikov, starih 50 let ali več.

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE IZ STROKE

Mednarodni teden podatkov 2018

EDDI – Letna konferenca evropskih DDI uporabnikov 2018

Med 5. in 8. novembrom 2018 je v Gaboronu (Bocvana) potekal Mednarodni teden podatkov (International Data Week 2018). V okviru srečanja sta se odvijala »12. plenarno srečanje Research Data Alliance« in mednarodna znanstvena konferenca »SciDataCon«. S pomočjo programa »RDA Europe Early Career Researchers« se je dogodka udeležila tudi predstavnica ADP, ki je predstavila različne prispevke.

Decembra 2018 je v Berlinu potekala letna konferenca evropskih uporabnikov metapodatkovnega standarda DDI, namenjena tehničnim razvijalcem, uporabnikom mednarodnega standarda in predstavnikom podatkovnih arhivov. Dogodka sta se udeležili predstavnici ADP, ki sta predstavili dva prispevka. Več na blogu ADP!

NE SPREGLEJTE

  

V KATALOGU ADP SO NA VOLJO TUDI RAZISKAVE

Nova raziskava  Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018

Anketna raziskava v štirih slovenskih soseskah je bila izvedena kot pilotni del projekta »Sistemska podpora odločanju pri urbani prenovi slovenskih naselij z vidika uravnoteženja energetske učinkovitosti in upravljanja z lokalnimi viri v soseskah«. Raziskovalni projekt predlaga vzpostavitev podatkovno-osnovanega sistema za podporo odločanju pri modularni urbani prenovi slovenskih naselij na ravni sosesk z vidika njihove trajnostne učinkovitosti. Anketa je bila zasnovana v skladu z dvema ciljema in sicer: 1) pridobiti nekatere manjkajoče podatke o učinkovitosti in trajnosti pilotnih sosesk in 2) ugotoviti stopnjo odzivnosti prebivalcev sosesk, težave pri pridobivanju podatkov na tak način in pretres možnosti za sistemsko vključitev tako pridobljenih podatkov v predhodno osnovan model vrednotenja sosesk.

Analiza učinkovitosti prepleta teorije in prakse preko instituta mladih raziskovalcev, 2011: Med produkcijo in prenosom znanja: analiza programa mladih raziskovalcev

Izhodišče raziskave je bilo preučiti, kako program Mladih raziskovalcev (MR) uresničuje svoj cilj vzpostavljanja družbe znanja. Namen je bil preveriti, kako se znanje implementira v praksi ter če se sredstva, ki jih država vlaga v program, na dolgi rok povrnejo družbi. Za analizo programa so bile izvedene tri fokusne skupine in anketa. Dodatna cilja raziskave sta bila izpostaviti primere dobre prakse in področja, kjer bi bilo mogoče program dodatno izboljšati.

  
Modul

CESSDA usposabljanje

UČBENIK ZA RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

Raziskovalec, vsebine iz učbenika ti bodo pomagale pri ravnanju s podatki, da bo le-te mogoče poiskati, da bodo razumljivi, trajno dostopni in uporabni za različne namene.

  

LogoADP

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
tel: 01 5805 292, 01 5805 293
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare