eNovice ADP logo

eNOVICE

ARHIVA DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare  14. november 2018

Home     UPORABI PODATKE  PREDAJ RAZISKAVO  USPOSOBI SE

  

Nova spletna stran konzorcija CESSDA

CESSDA

Konzorcij CESSDA, v katerega je vključen tudi ADP, je lansiral novo spletno stran, ki je pregledna in uporabnikom bolj prijazna, saj omogoča hitro in učinkovito iskanje po skupnem katalogu evropskih arhivov. Na voljo so tudi vsebine na temo ravnanja z raziskovalnimi podatki in različna usposabljanja za uporabnike in ustvarjalce podatkov ter arhive. Predlagamo, da preverite še sami!

  

NOVICE ZA USTVARJALCE PODATKOV

Teden odprtega dostopa 2018

Oktobra 2018 je potekal že tradicionalni “Teden odprtega dostopa”. Izpostavljamo spletne seminarje in vodiče, ki sta jih v okviru tedna organizirala OpenAire in Foster in so prosto dostopni na spletni strani dogodka. Kot predavateljica in razpravljavka je sodelovala tudi sodelavka Irena Vipavc Brvar.

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE ZA UPORABNIKE PODATKOV

Predstave o svetu in času skozi čas na Sociološkem srečanju 2018

Spletni seminar »Qualitative and mixed methods data«

Na že tradicionalnem Sociološkem srečanju smo v okviru sekcije Sociologija časa predstavili pomen dolgotrajne hrambe podatkov ter njihovo uporabo v sedanjosti ter za prihodnje generacije.

V začetku novembra 2018 je angleški arhiv UKDS organiziral spletni seminar, ki je bil namenjen vsem, ki želijo pridobiti dodatno znanje na področju kvalitativnih in kvantitativnih podatkov, hranjenih v UKDS. Na blogu ADP najdete nekaj ključnih informacij o iskanju podatkov po katalogu UKDS.

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE IZ STROKE

O tezavru ELSST na letnem srečanju Slovenskega sociološkega društva

Na letošnjem Sociološkem srečanju smo predstavili Evropski jezikovni tezaver za potrebe družboslovja ELSST, ki je nastal v okviru dela arhivov konzorcija CESSDA, z namenom, da bo v skupnem katalogu podatkov evropskih družboslovnih raziskav mogoče iskanje tudi v slovenskem jeziku in da bo slovenske raziskave mogoče najti tudi z angleškimi pojmi.

11. srečanje Foruma izvajalcev podatkovnih storitev CESSDA

DDI 4: Nov prototip standarda za pripravo metapodatkovnih opisov raziskav

Na srečanju izvajalcev podatkovnih storitev pri konzorciju CESSDA so predstavniki članic izmenjali izkušnje in uskladili skupne aktivnosti. Posebno pozornost so namenili novostim, povezanimi z Uredbo o varstvu osebnih podatkov, ter etiki v raziskovanju. Srečanja se je udeležila Irena Vipavc Brvar iz ADP.

Za preizkusiti je na voljo nov prototip metapodatkovnega standarda za opise raziskav v družboslovju, humanistiki ter ekonomskih in zdravstvenih vedah.

NE SPREGLEJTE

  

V KATALOGU ADP SO NA VOLJO TUDI RAZISKAVE

Nova raziskava Analiza učinkovitosti prepleta teorije in prakse preko instituta mladih raziskovalcev, 2011: Med produkcijo in prenosom znanja: analiza programa mladih raziskovalcev

Izhodišče raziskave je bilo preučiti, kako program Mladih raziskovalcev (MR) uresničuje svoj cilj vzpostavljanja družbe znanja. Namen je bil preveriti, kako se znanje implementira v praksi ter če se sredstva, ki jih država vlaga v program, na dolgi rok povrnejo družbi. Za analizo programa so bile izvedene tri fokusne skupine in anketa. Dodatna cilja raziskave sta bila izpostaviti primere dobre prakse in področja, kjer bi bilo mogoče program dodatno izboljšati.

Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, 2017

Raziskava »Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji« je prva nacionalna raziskava, ki spremlja in identificira funkcionalno degradirana območja (FDO) v Sloveniji. V okviru celovitega pristopa k obravnavi FDO bil prvič zasnovan in vzpostavljen sistem za evidentiranje in spremljanje FDO, katerega osnova je postopek identificiranja in evidentiranja FDO, ki predstavlja pridobivanje podatkov na terenu s terenskim ogledom, popisom ter intervjuji z deležniki na lokalni (občinski) ravni ter vzpostavitev evidence FDO. V raziskavi so predstavljene značilnosti funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, kriteriji za njihovo opredelitev, tipologija ter argumenti za nadaljnje spremljanje in redno ažuriranje novega prostorskega in podatkovnega sloja.

  
Modul

CESSDA usposabljanje

UČBENIK ZA RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

Raziskovalec, vsebine iz učbenika ti bodo pomagale pri ravnanju s podatki, da bo le-te mogoče poiskati, da bodo razumljivi, trajno dostopni in uporabni za različne namene.

  

LogoADP

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
tel: 01 5805 292, 01 5805 293
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare