eNovice ADP logo

eNOVICE

ARHIVA DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare  10. oktober 2018

Home     UPORABI PODATKE  PREDAJ RAZISKAVO  USPOSOBI SE

  

Longitudinalne študije: bogat, toda redek vir podatkov

Nova raziskava

Ali ste vedeli, da se največ longitudinalnih študij na svetu izvaja v Veliki Britaniji? Izpostavljamo aktualno temo, ki ji v slovenskem raziskovalnem prostoru ni namenjeno veliko pozornosti. Priporočamo v branje!

  

NOVICE ZA USTVARJALCE PODATKOV

Kako postopati v zvezi z GDPR

Udeležili smo se sejma INFOSEK, ki je potekal v Ljubljani, in z zanimanjem prisluhnili informacijski pooblaščenki, ki je pozornost namenila še zmeraj aktualni evropski Uredbi o varstvu osebnih podatkov.

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE ZA UPORABNIKE PODATKOV

Interaktivne učne vsebine: Razumevanje, priprava in analiza različnih vrst podatkov

Angleški arhiv UKDS je pripravil interaktivne učne vsebine, namenjene vsem, ki se želite seznaniti s ključnimi vidiki anketnih, longitudinalnih in agregiranih podatkov. Vsak sklop gradiv vsebuje osnovne informacije za razumevanje podatkov, ponuja kratke izobraževalne posnetke ter interaktivne kvize in naloge.

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE IZ STROKE

Smernice za arhiviranje kvalitativnih podatkov

Udeležili smo se konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, ki je septembra potekala v Ljubljani. Udeležencem smo predstavili smernice in navodila za predajo in arhiviranje kvalitativnih podatkov v ADP.

Poročilo iz Strokovnega seminarja CESSDA 2018

Poročilo iz delavnice CESSDA Trust: Tehnični in varnostni vidki CoreTrustSeal certifikata

V Ljubljani je 26. septembra 2018 potekal Strokovni seminar CESSDA, katerega namen je bil udeležence seznaniti s tehnično infrastrukturo in dobrimi praksami za razvoj orodij in storitev znotraj CESSDE.

Na Fakulteti za družbene vede je konec septembra 2018 v okviru strokovnega seminarja CESSDA potekala delavnica skupine CESSDA Trust. Namenjena je bila izboljšanju razumevanja tehničnih in varnostih vidikov delovanja evropskih družboslovnih arhivov.

NE SPREGLEJTE

  

V KATALOGU ADP SO NA VOLJO TUDI RAZISKAVE

Nova raziskava Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava

Raziskava Slovensko javno mnenje (SJM) 2016/2 je bila opravljena kot del Evropske družboslovne raziskave 2016 (8. krog), ki spremlja in razlaga spreminjajoče se družbene vrednote in navade v Evropi. Osnovnemu vsebinskemu modulu sta v tem krogu dodana še dva rotirajoča vsebinska modula, in sicer »podnebne spremembe in energija« ter »družbena blaginja«. Pri raziskovanju je bila uporabljena visoko kakovostna anketna metodologija - dosledno naključno vzorčenje, podatke pa so zbrali izkušeni anketarji na terenu, ki so na podlagi seznama z imeni in naslovi obiskali anketirance na njihovem domu.

Nova raziskava Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, 2017

Raziskava »Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji« je prva nacionalna raziskava, ki spremlja in identificira funkcionalno degradirana območja (FDO) v Sloveniji. V okviru celovitega pristopa k obravnavi FDO bil prvič zasnovan in vzpostavljen sistem za evidentiranje in spremljanje FDO, katerega osnova je postopek identificiranja in evidentiranja FDO, ki predstavlja pridobivanje podatkov na terenu s terenskim ogledom, popisom ter intervjuji z deležniki na lokalni (občinski) ravni ter vzpostavitev evidence FDO. V raziskavi so predstavljene značilnosti funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, kriteriji za njihovo opredelitev, tipologija ter argumenti za nadaljnje spremljanje in redno ažuriranje novega prostorskega in podatkovnega sloja.

  
Modul

CESSDA usposabljanje

UČBENIK ZA RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

Raziskovalec, vsebine iz učbenika ti bodo pomagale pri ravnanju s podatki, da bo le-te mogoče poiskati, da bodo razumljivi, trajno dostopni in uporabni za različne namene.

  

LogoADP

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
tel: 01 5805 292, 01 5805 293
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare