eNovice ADP logo

eNOVICE

ARHIVA DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare  12. september 2018

Home     UPORABI PODATKE  PREDAJ RAZISKAVO  USPOSOBI SE

  

Nova raziskava: Politične šale v postsocialistični Sloveniji

Nova raziskava

Primož Mlačnik, mladi raziskovalec s Fakultete za družbene vede, piše o tem, kako je zbiral šale in do kakšnih ugotovitev je prišel z analizo tistih, ki se pojavljajo na priljubljenih facebook profilih. Preverite, če vici o politikih sploh še obstajajo in zakaj ne.

  

NOVICE ZA USTVARJALCE PODATKOV

Spletni seminar: pravni in etični vidiki za družboslovce in humaniste

V okviru EU projekta Net4Society smo sodelovali pri izvedbi spletnega seminarja z naslovom Open Science for SSH Researchers: from legal obligations to ethical concerns na temo etičnih in pravnih zagat pri deljenju raziskovalnih podatkov. Pri izvedbi seminarja je sodelovala tudi sodelavka ADP. Na povezavi med drugim najdete prosojnice!

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE ZA UPORABNIKE PODATKOV

Longitudinalne raziskave bogat vir podatkov

Poročilo z delavnice o dostopu do raziskovalnih podatkov v Evropi

V britanski raziskovalni organizaciji CLOSER so pripravili praktičen učni priročnik za delo z longitudinalnimi podatki. Priročnik promovira rabo londitudinalnih podatkov, ki jih zbirajo v Veliki Britaniji v okviru različnih raziskav. Namenjen je tako študentom kot tudi učiteljem. Priporočamo v branje!

V sklopu poletne šole, ki je potekala na Ekonomski fakulteti (UL), smo izvedli delavnico o iskanju in dostopu do raziskovalnih podatkov v Evropi. Delavnice so se večinoma udeležili doktorski študentje, ki z rabo podatkov iz arhivov družboslovnih podatkov še nimajo izkušenj. Več o dogodku in prosojnice s predstavitve na povezavi!

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE IZ STROKE

Skupnost raziskovalcev, združenih v RDA

Kako organizirati delavnico?

V prispevku na kratko predstavimo zvezo Research Data Alliance, katere namen je s pomočjo skupnosti raziskovalcev graditi infrastrukturo za odprto deljenje podatkov. Zvezo sestavljajo delovni in interesne skupine, članstvo v njih je brezplačno. Preverite, katere so še posebej zanimive za družboslovce.

V okviru projekta FOSTER Open Science je spomladi izšel priročnik z naslovom Open Science Training Handbook, o katerem smo že poročali na blogu ADP. Tokrat vas želimo opozoriti na poglavje z naslovom »Organizacijski vidiki«, v katerem smo avtorji skušali strniti praktične nasvete za organizacijo delavnic.

NE SPREGLEJTE

  

V KATALOGU ADP SO NA VOLJO TUDI RAZISKAVE

Percepcije slovenske integracijske politike

Namen raziskave je pridobiti stališča in mnenja priseljencev in potomcev priseljencev s prostora nekdanje Jugoslavije o njihovi družbeni vključenosti/izključenosti in zbrati podatke, ki predstavljajo kakovostno izhodišče za dograjevanje obstoječe slovenske integracijske politike. Raziskava je osredotočena na najštevilčnejšo populacijo neslovencev – priseljence in njihove potomce s prostora nekdanje Jugoslavije, ki imajo slovensko državljanstvo. Strukturiran vprašalnik je vključeval štiriindevetdeset vprašanj, razvrščenih v devet tematskih sklopov: kakovost življenja, šola in jezik, mediji, religija, socioekonomski položaj, kultura, stiki, politična participacija.

Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe, 2009: Pogodbeni pripadniki rezervne sestave

Iskanje pogodbenih rezervistov na trgu delovne sile, ki bi vojaška usposabljanja opravljali poleg svoje prve službe, je dokaj zapleten proces in zahteva posebne pristope, ki morajo poleg denarne nagrade ponuditi dovolj vznemirljivo službo, dodatne ugodnosti, ustrezne domoljubne vrednote in pravšnjo izrabo časa urjenja, saj rezervisti ponujajo vojski svoj prosti čas. Osnovni cilj raziskave je zbrati ustrezne podatke, ki naročniku omogočajo razvoj ustrezne strategije pridobivanja, zadrževanja in upravljanja pogodbenih pripadnikov rezervne sestave (PPRS).

  
Modul

CESSDA usposabljanje

UČBENIK ZA RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

Raziskovalec, vsebine iz učbenika ti bodo pomagale pri ravnanju s podatki, da bo le-te mogoče poiskati, da bodo razumljivi, trajno dostopni in uporabni za različne namene.

  

LogoADP

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
tel: 01 5805 292, 01 5805 293
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare