eNovice ADP logo

eNOVICE

ARHIVA DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare  11. julij 2018

Home     UPORABI PODATKE  PREDAJ RAZISKAVO  USPOSOBI SE

  

Vodič za pripravo transkriptov

Modul

V arhivu ugotavljamo, da raziskovalcem po opravljenem intervjuju nemalokrat zmanjka časa in moči, da bi pripravili še celovit prepis pogovora, čeprav je z vidika transparentnosti, arhiviranja in ponovne uporabe ta ključnega pomena. Ker je prepis še en raziskovalni rezultat, mu moramo nameniti zadostno skrb. Zato raziskovalcem priporočamo, da se seznanijo s smernicami in priporočili arhivov družboslovnih podatkov.

  

NOVICE ZA USTVARJALCE PODATKOV

Kaj je odprta znanost

Konferenca Spolna diferenciacija v medijih

Čeprav se o tem največ govori, se odprta znanost ne nanaša le na dostop do znanstvenih objav (člankov, monografij…), pač pa zahteva tudi odprt dostop do podatkov, na katerih temeljijo publikacije ter dostop do kode, če razvijamo računalniške programe. Več o temi na kratkem tečaju FOSTER Open Science z naslovom »What is open science?«.

14. in 15. junija 2018 je na Fakulteti za družbene vede potekala mednarodna konferenca »Spolna diferenciacija v medijski industriji« v organizaciji Mirovnega inštituta in Fakultete za družbene vede. Namen konference je bil nasloviti procese uspoljenosti medijev na preseku medijske politike, produkcije, reprezentacije in potrošnje. Konference se je s prispevkom udeležila tudi sodelavka ADP.

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE ZA UPORABNIKE PODATKOV

Raziskovalke s FDV predstavile prispevek na konferenci WAPOR 2018

Živa Broder, Center za raziskovanje javnega mnenja, poroča o udeležbi na mednarodni konferenci združenja za preučevanje javnega mnenja. Raziskovalke so v Maroku predstavile analizo podatkov slovenskega javnega mnenja na temo migracij in migrantov v obdobju od 2002 do 2016, ki sta ga zaznamovala gospodarska recesija in t. i. “begunska kriza”.

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE IZ STROKE

Poročilo z delavnice SERISS

Direktiva o avtorskih pravicah in interes raziskovalne skupnosti

Vodja ADP poroča o udeležbi na delavnici ‘Legal and ethical issues of combining survey data with new forms of data’ v okviru projekta SERISS (Obzorja 2020), ki je v ospredje postavila vprašanja povezovanja anketnih in drugih vrst podatkov v povezavi s pravnimi in etičnimi vidiki ter novo evropsko zakonodajo s tega področja.

Nismo si še povsem oddahnili od zahtev, ki jih v digitalno arhiviranje prinaša evropska Uredba o varstvu osebnih podatkov, pa je pred nami že postopek sprejemanja evropske Direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu, ki bo uredila okoliščine čezmejne uporabe avtorsko zaščitenih vsebin v digitalnem okolju.

NE SPREGLEJTE

  

V KATALOGU ADP SO NA VOLJO TUDI RAZISKAVE

Nova raziskava Delovni odnosi in pogoji raznašalcev časopisov v Sloveniji, 2014

Podatki so bili zbrani z namenom analize dela raznašalcev časopisov v Sloveniji. Osredotočajo se na dve podjetji: medijsko podjetje Dnevnik in distribucijsko podjetje Izberi. Kot odziv na dolgotrajne trende padanja bralcev je Dnevnik poskušal zmanjšati stroške distribucije tako, da je dejavnost raznašanja prenesel na konkurenčno podjetje Izberi. Ta poteza je naletela na odpor raznašalcev, negativno prizadetih zaradi tega dejanja. Namen zbiranja podatkov je bil s pomočjo teorije delovnega procesa identificirati tehnike ekonomske racionalizacije, ki se uporabljajo za zmanjševanje stroškov raznašalskega dela, za discipliniranje delovne sile in za spopadanje z uporom raznašalcev.

Politične šale v postsocialistični Sloveniji, 2017

Namen raziskave je bilo ugotoviti, kaj se je zgodilo s političnimi šalami v Sloveniji. Kot v vseh Evropskih državah, so bile politične šale v času socializma zelo priljubljene tudi v Sloveniji. Po padcu socializma pa so politične šale dozdevno izgubile svojo vlogo. V raziskavi je analiziranih 200 šal, ki so bile objavljene, všečkane in deljene na petih najbolj priljubljenih, slovenskih Facebook straneh oziroma javnih skupinah. Nabor obsega klasične šale (vice) in neklasične šale (duhovite modrosti, anekdote, meme). Cilj raziskave je bil ugotoviti, katere in kakšne so najpogostejše tarče šal in katere šale so najbolj pogosto všečkane in deljene. V podatkovni datoteki je vključenih 194 slik objav, videoposnetki (n=6) niso bili predani v arhiv, informacije o njihovem dostopu najdete v kodirni knjigi.

  
Modul

CESSDA usposabljanje

UČBENIK ZA RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

Raziskovalec, vsebine iz učbenika ti bodo pomagale pri ravnanju s podatki, da bo le-te mogoče poiskati, da bodo razumljivi, trajno dostopni in uporabni za različne namene.

  

LogoADP

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
tel: 01 5805 292, 01 5805 293
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare