eNovice ADP logo

eNOVICE

ARHIVA DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare  16. maj 2018

Home     UPORABI PODATKE  PREDAJ RAZISKAVO  USPOSOBI SE

  

NOVICE ZA USTVARJALCE PODATKOV

25 let Študijskih krožkov v Sloveniji

Vrednote v prehodu XI

Dr. Nevenka Bogataj je za blog ADP zapisala nekaj besed o Študijskih krožkih v Sloveniji, ki se pod vodstvom Andragoškega centra Slovenije izvajajo že 25 let. Delovanje študijskih krožkov se sistematično spremlja od samega začetka ustanovitve programa, podatki za izbrana leta pa so na voljo v katalogu ADP.

V obdobju 1997–2016 je pod skupnim naslovom Vrednote v prehodu doslej izšlo že deset zajetnih knjig, ki dokumentirajo celoten korpus empiričnih raziskav Centra za raziskovanje javnega mnenja na FDV. Vsebina zadnje, enajste knjige, obsega pregledno urejene podatke iz Evropske družboslovne raziskave (ESS). Podatkovne datoteke so na uporabniku prijazen način dostopne na spletni strani ESS ter v katalogu ADP.

Nov obrazec za opis raziskave

V skladu s strategijo razvoja ADP smo v Arhivu družboslovnih podatkov posodobili obrazec za opis raziskave. Obrazec mora izpolniti vsak raziskovalec, ki želi svojo raziskavo vključiti v Katalog ADP. Pripravili smo spletno verzijo, ki omogoča hitro in enostavno vnašanje potrebnih podatkov za razumevanje podatkovne datoteke in spremljajočih gradiv predane raziskave.

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE ZA UPORABNIKE PODATKOV

Nova raziskava: Študijski krožki

Napredne raziskovalne metode: Kako analizirati družbene procese?

V katalogu ADP hranimo tudi raziskavo Študijski krožki, ki jo vsako leto izvaja Andragoški center Slovenije (ACS). ACS od leta 2010 zbrane podatke predaja v ADP, kjer so skrbno shranjeni in ponujeni drugim v ponovno rabo.

Sodelavka ADP, ki se je udeležila pomladne šole Naprednih raziskovalnih metod, ki jo je organiziral Oddelek za politiko in mednarodne odnose Univerze na Oxfordu, v pričujočem prispevku podrobneje predstavi metodo Sledenja procesu.

Delavnica CESSDA: Exploring Data in Europe - with a Focus on European Attitudes and Values, 29. 5. 2018

Delavnica CESSDA: Open Science and Open Data, 20. – 21. 8. 2018

Konzorcij CESSDA konec maja 2018 v Pragi organizira enodnevno delavnico o dostopu do podatkov v arhivih konzorcija CESSDA ter v drugih repozitorijih družboslovnih podatkov. Organizator je zagotovil finančna sredstva za kritje stroškov udeležbe. Vabljeni!

Skupina za usposabljanje pri konzorciju CESSDA pripravlja več krajših tečajev. Eden od načrtovanih dogodkov se bo odvil pod okriljem nemškega arhiva GESIS, in sicer z naslovom »Open Science and Open Data«. Potekal bo 20. in 21. avgusta 2018 v nemškem Koelnu. Vabljeni!

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE IZ STROKE

Nov priročnik: »The Open Science Training Handbook«

Uporaba stalnih enoličnih identifikatorjev v konzorciju CESSDA

Ideje odprte znanosti sicer vse globlje prodirajo v raziskovalno skupnost, z njimi se srečujemo že skorajda vsakodnevno. Toda kako od idej k dobrim in pravim rešitvam? V ADP v branje priporočamo nov priročnik, ki je namenjen zagovornikom odprte znanosti, ki želijo v raziskovalni skupnosti širiti dobre prakse in zanimive rešitve.

V Berlinu je konec marca 2018 potekala delavnica z naslovom Uporaba stalnih enoličnih identifikatorjev v CESSDA arhivih, v organizaciji Brigitte Hausstein, ki v okviru konzorcija CESSDA vodi istoimenski projekt. Kakšne so smernice za prihodnost, preverite v prispevku!

Psihologi o varstvu osebnih podatkov

Iz ADP smo se udeležili srečanja Dnevi psihologov, ki je potekalo v organizaciji Društva psihologov Slovenije in Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete Univerze 11. maja 2018, v Mariboru. Srečanje so zaznamovale vsebine iz nove Uredbe o varstvu osebnih podatkov, ki v strokovni javnosti prinašajo precej odprtih vprašanj. Vabljeni govorci so na srečanju podali tudi priporočila o dobrih praksah in primere slabih praks.

NE SPREGLEJTE

  

V KATALOGU ADP SO NA VOLJO TUDI RAZISKAVE

Mediji in srednješolci v Sloveniji 2016

Namen raziskave je bil zbrati podatke o medijskih navadah srednješolcev in vplivu medijskih navad na različna področja življenja mladostnikov. Proučevana področja so bila delinkventnost, vandalizem v in izven šole, učni uspeh, sposobnost koncentracije in zadovoljstvo z življenjem. Raziskovala se je tudi sposobnost kritičnega vrednotenja informacij v medijih.

Ugotavljanje potreb starejših na območju Mestne občine Ljubljana, 2012

Raziskava je nadaljevanje že izvedenih raziskav o potrebah in življenjskih okoliščinah starejših v MOL in predstavlja dodaten vpogled na področja stanovanja, zdravja in osebnega počutja, druženja in prostega časa ter potreb v zvezi z osebno nego, gospodinjskimi opravili in mobilnostjo. Osnova raziskovanja je bil vprašalnik Zveze društev upokojencev (ZDUS), ki so ga izdelali v okviru projekta ugotavljanja potreb starejših, a je bil v nadaljevanju precej nadgrajen. Sledila je izvedba raziskave o življenjskih okoliščinah starejših, o njihovih potrebah po storitvah in načrtovanju storitev.

  
Modul

CESSDA usposabljanje

UČBENIK ZA RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

Raziskovalec, vsebine iz učbenika ti bodo pomagale pri ravnanju s podatki, da bo le-te mogoče poiskati, da bodo razumljivi, trajno dostopni in uporabni za različne namene.

  

LogoADP

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
tel: 01 5805 292, 01 5805 293
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare