eNovice ADP logo

eNOVICE

ARHIVA DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare  18. april 2018

Home     UPORABI PODATKE  PREDAJ RAZISKAVO  USPOSOBI SE

  

Spletni seminar CESSDA: Data in Europe: Migration, 9. 5. 2018

Modul

Konzorcij CESSDA v maju 2018 organizira spletni seminar na temo podatkov o migracijah v Evropi. Predavatelji bodo s praktičnimi primeri pokazali, kako dostopati do podatkov o migracijah v Evropi ter izpostavili probleme, ki se pri delu s takšnimi podatki lahko pojavijo.

  

NOVICE ZA USTVARJALCE PODATKOV

O pravnih in etičnih vidikih raziskovanja

Delavnica »Train the Trainers on Research Data Management«

V sredo, 11. aprila 2018, smo v ADP izvedli celodnevno delavnico z naslovom “Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki”. Vsebina delavnice je temeljila na spletnem učbeniku Expert tour guide on Data Management, namenjena je bila raziskovalcem in doktorskim študentom, ki se na svoji profesionalni poti že srečujejo z raziskovalnimi podatki.

Aprila 2018 je v Ljubljani potekala prva delavnica skupine za usposabljanje pri konzorciju CESSDA, ki je temeljila na spletnem učbeniku Expert tour guide on Data Management. Delavnica je bila namenjena mentorjem (in tistim, ki bodo to šele postali), ki bodo na raziskovalce prenašali znanja, potrebna za kakovostno dolgotrajno arhiviranje in objavo pri CESSDA arhivih ali drugih uveljavljenih podatkovnih repozitorijih.

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE ZA UPORABNIKE PODATKOV

Učenje naprednih raziskovalnih metod na pomladni šoli na Univerzi na Oxfordu

Skupina za iskanje in uporabo podatkov pri konzorciju CESSDA napoveduje

Sodelavka ADP se je udeležila pomladne šole Naprednih raziskovalnih metod, ki jo je organiziral Oddelek za politiko in mednarodne odnose Univerze na Oxfordu. V okviru šole so potekale različne delavnice, ki so pokrivale tehnike kvalitativne in kvantitativne analize podatkov, poudarek pa je bil še zlasti na uporabi mešanih raziskovalnih metod. V prispevku več o tem, kako uporabiti prostorske podatke v družboslovni analizi.

V letu 2018 bo skupina za iskanje in uporabo podatkov pripravila več dogodkov, ki so namenjeni promociji rabe podatkov, do katerih je mogoče dostopati preko katalogov arhivov družboslovnih podatkov. O dveh spletnih seminarjih in več delavnicah s področja iskanja in rabe podatkov preberite v nadaljevanju!

Exploring Data in Europe - with a Focus on European Attitudes and Values, 29. 5. 2018

Spletni seminar: Introduction to accessing and using European Social Survey Data (ESS), 9. 5. 2018

Konzorcij CESSDA konec maja 2018 organizira enodnevno delavnico, kjer bo govora o dostopu do podatkov v arhivih znotraj konzorcija CESSDA ter v drugih repozitorijih družboslovnih podatkov. Ponujajo tudi finančna sredstva za kritje stroškov udeležbe.

Angleški arhiv podatkov UKDS organizira brezplačni spletni seminar o uporabi podatkov Evropske družboslovne raziskave (ESS). Predavatelji bodo s praktičnimi primeri pokazali, kako dostopati ter analizirati podatke ESS.

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE IZ STROKE

Nov priročnik: »The Open Science Training Handbook«

Ideje odprte znanosti sicer vse globje prodirajo v raziskovalno skupnost, z njimi se srečujemo že skorajda vsakodnevno. Toda kako od idej k dobrim in pravim rešitvam? V ADP v branje priporočamo nov priročnik, ki je namenjen zagovornikom odprte znanosti, ki želijo v raziskovalni skupnosti širiti dobre prakse in zanimive rešitve.

NE SPREGLEJTE

  

INTERVJU

»Sem zagovornik odprte znanosti, nekateri me imenujejo za aktivista«

Tokrat smo se pogovarjali s Pedrom Fernandesom iz Gulbenkianovega znanstvenega inštituta s Portugalske, ki je eden od štirinajstih avtorjev novega priročnika za usposabljanje na področju odprte znanosti. Svoje bogate izkušnje deli kot koordinator usposabljanja za Portugalsko pri evropskem programu ELIXIR.

  

V KATALOGU ADP SO NA VOLJO TUDI RAZISKAVE

Očetje in delodajalci v akciji, 2015: Spletna anketa z zaposlenimi očeti

Raziskovalna pozornost je bila namenjena trem vidikom: skrbstveni vlogi zaposlenih očetov v družinskem življenju, vidiku plačane zaposlitve in možnostim usklajevanja plačanega dela in skrbi za otroke. Poleg tega je bila raziskovalna pozornost namenjena tudi različnim oblikam zaposlitve, zlasti zaposlenim v prekarnih oblikah in na vodilnih položajih ter možnostim usklajevanja teh dveh sfer življenja. V ta namen je bila izvedena spletna anketa na vzorcu 489 očetov iz Slovenije. Podatkovna datoteka zajema retrospektivne podatke o očetovskem in starševskem dopustu za obdobje od 2003-2015. V letu 2003 je namreč bil v Sloveniji uveden očetovski dopust.

Mediji in predšolski otroci v Sloveniji, 2016

Namen raziskave je bil zbiranje podatkov o medijski izpostavljenosti predšolskih otrok in o izbranih elementih medijske vzgoje, ki so je otroci deležni bodisi v domačem okolju ali v vrtcih. Raziskava vključuje mnenja staršev in vzgojiteljev otrok starih 1 do 6 let glede vpliva medijev na razpoloženje, zdravje, težo, razvoj govora, agresivno vedenje in potrošniške navade otrok. Prav tako vključuje mnenja staršev in vzgojiteljev o pomenu postavljanja pravil glede rabe medijev in omejevanju rabe medijev pri predšolskih otrocih.

  
Modul

CESSDA usposabljanje

UČBENIK ZA RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

Raziskovalec, vsebine iz učbenika ti bodo pomagale pri ravnanju s podatki, da bo le-te mogoče poiskati, da bodo razumljivi, trajno dostopni in uporabni za različne namene.

  

LogoADP

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
tel: 01 5805 292, 01 5805 293
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare