eNovice ADP logo

eNOVICE

ARHIVA DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare  14. marec 2018

Home     UPORABI PODATKE  PREDAJ RAZISKAVO  USPOSOBI SE

  

VABIMO na delavnico za raziskovalce: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

Modul

Na delavnici se bomo posvetili vprašanjem, povezanim s pravnimi in etičnimi vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki. V ospredje bomo postavili vprašanje varstva osebnih podatkov, ki je še zlasti aktualno zaradi nove evropske Uredbe o varstvu osebnih podatkov, ki stopi v veljavo s koncem maja 2018. Prav tako se bomo posvetili vprašanju avtorskih pravic in z njimi povezanimi licencami. S praktičnimi primeri in napotki bomo dodatno osvetlili zahtevno tematiko, čas pa bo tudi za vprašanja.

Gostujoči predavatelj, dr. Scott Summers iz angleškega arhiva UKDS, bo z nami delil znanje in bogate izkušnje s tega področja.

Pohitite s prijavo!

  

NOVICE ZA USTVARJALCE PODATKOV

Vabilo na delavnico »Train the Trainer«, 12. in 13. 4. 2018

Prvo srečanje sodelavk in sodelavcev evropskega raziskovalnega projekta - EIRENE

Vse, ki želite svoje znanje o načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki deliti z raziskovalci, vabimo, da se nam pridružite na delavnici, na kateri se bomo posvetili različnim korakom iz življenjskega kroga podatkov. Na delavnici bodo sodelovali avtorji poglavij spletnega učbenika CESSDA Expert tour guide on Data Management iz angleškega, češkega, nemškega, nizozemskega, švedskega in slovenskega arhiva družboslovnih podatkov. Delavnica je brezplačna, vendar se je nanjo potrebno prijaviti do 25. 3. 2018.

V začetku marca 2018 je v Dvorani Zemljepisnega muzeja ZRC SAZU v Ljubljani potekalo prvo srečanje sodelavk in sodelavcev petletnega evropskega raziskovalnega projekta »EIRENE – Post-war transitions in gendered perspective: the case of the North Eastern Adriatic Region« (»EIRENE – Povojne tranzicije v perspektivi spola: primer severovzhodno jadranskega prostora«), ki ga vodi prof. dr. Marta Verginella s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Preberite zapis dr. Ane Čergol Paradiž.

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE ZA UPORABNIKE PODATKOV

Delavnica evropskega združenja magistrskih študijskih programov uradne statistike EMOS

Iz ADP smo se udeležili delavnice mreže EMOS (European Master in Official Statistics), kjer je med drugim tekla beseda tudi o uporabi mikropodatkov uradne statistike v študijskem procesu.

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE IZ STROKE

Intervju z Ronom Dekkerjem: Researchers Will Soon Have Access to Thousands of European Datasets through CESSDA Catalogue (objavljeno na FSD, februar 2018)

Kolegica iz finskega arhiva je opravila intervju z direktorjem konzorcija CESSDA. Ron Dekker ji je zaupal, kakšni so načrti za leto 2018 in pred kakšnimi izzivi stoji mreža evropskih arhivov družboslovnih podatkov.

NE SPREGLEJTE

  

KOMENTAR

Dr. Samo Penič: FOSDEM - največja konferenca razvijalcev prostega in odprtokodnega programja v Evropi

V začetku februarja 2018 je v Belgiji potekala največja konferenca razvijalcev prostega in odprtokodnega programiranja v Evropi – FOSDEM. Dvodnevna konferenca je ponudila številni nabor zanimivih tem ter pester spremljajoči program. Več o dogodku je za blog zapisal dr. Samo Penič.

  

V KATALOGU ADP SO NA VOLJO TUDI RAZISKAVE

Nova raziskava Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2006

Raziskava vsebinsko in strokovno sledi že opravljenim preteklim raziskavam iz leta 2002 in 2004. Tematsko se raziskava osredotoča na problem korupcije v gospodarstvu, njenih vzrokih in sprejemanjem le-te med vodstvenimi delavci slovenskih velikih, srednjih in malih podjetij. Zajema analizo gospodarskega in poslovnega okolja, poslovne etike in neuradnih plačil na Slovenskem. V raziskavi se je spraševalo o oceni razširjenosti korupcije, mnenju o plačevanju dodatnih neuradnih plačil, vplivu različnih oblik korupcije na delovanje podjetja, o izkušnjah s korupcijo, podkupninah v javnih službah, etičnem kodeksu podjetja in uspešnosti na javnih razpisih. Primerjava z raziskavami iz preteklih let je možna le na neuteženih podatkih.

Nova raziskava Študijski krožki 2013-2016: spremljanje dejavnosti

Študijski krožki so majhne skupine, ki se načrtno učijo. Namen spremljanja in raziskovanja študijskih krožkov je ugotavljanje značilnosti neformalnega učenja v majhnih skupinah, ki poteka po vsej Sloveniji celo leto, financira pa ga MIZŠ pod določenimi pogoji (usposobljenost mentorja, upoštevanje načel ŠK, razpisni kriteriji). Raziskovanje poteka v okviru rednih nalog Andragoškega centra Slovenije.

  
Modul

CESSDA usposabljanje

UČBENIK ZA RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

Raziskovalec, vsebine iz učbenika ti bodo pomagale pri ravnanju s podatki, da bo le-te mogoče poiskati, da bodo razumljivi, trajno dostopni in uporabni za različne namene.

  

LogoADP

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
tel: 01 5805 292, 01 5805 293
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare