eNovice ADP logo

eNOVICE

ARHIVA DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare  14. februar 2018

Home     UPORABI PODATKE  PREDAJ RAZISKAVO  USPOSOBI SE

  

ADP PREJEL CERTIFIKAT ZAUPANJA VREDNEGA ARHIVA

Modul

S ponosom sporočamo, da je Arhiv družboslovnih podatkov konec januarja 2018 prejel osnovni certifikat zaupanja vrednega podatkovnega arhiva CoreTrustSeal. Pridobljeni certifikat potrjuje, da je ADP skladen s smernicami CoreTrustSeal različico 2017-2019, ki jih je določil odbor CoreTrustSeal.

S pridobitvijo certifikata CoreTrustSeal se je ADP kot prvi v Sloveniji pridružil 14 podatkovnim repozitorijem na svetu, ki so do sedaj uspela pridobiti omenjeni certifikat.

  

NOVICE ZA USTVARJALCE PODATKOV

Uvodno srečanje projekta DataverseEU na Dunaju

Prevod tezavra ELSST v slovenščino

V organizaciji Avstrijskega podatkovnega arhiva (AuSSDA) se je na Dunaju odvilo uvodno srečanje projekta DataverseEU, ki poteka pod okriljem Konzorcija evropskih arhivov družboslovnih podatkov (CESSDA). V projekt je vključen tudi ADP, cilj pa je razviti stabilno in trajno repozitorijsko storitev za članice CESSDA.

Ena od zahtev konzorcija CESSDA je, da države članice oz. izvajalci storitev pripravijo prevod tezavra ELSST v nacionalne jezike. V ADP smo za prevod tezavra v slovenski jezik poskrbeli v preteklem letu. Za razliko od ostalih članic smo se v sodelovanju s Clarin prevoda lotili s pomočjo programskih orodij.

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE ZA UPORABNIKE PODATKOV

Nova raziskava: Mediji in predšolski otroci v Sloveniji

Nova raziskava: Intersekcionalnost in feministični aktivizem

Dr. Andrej Kovačič, FAM, je pripravil zapis na blogu o raziskavi »Mediji in predšolski otroci v Sloveniji, 2016«, ki je dostopna v katalogu ADP. Raziskava, ki je potekala v slovenskih vrtcih, prikazuje izpostavljenost medijem tako predšolskih otrok (v domačem okolju in v okviru organiziranega varstva) kot tudi njihovih staršev in vzgojiteljev.

Tajda Ferko, mag. kult., je za blog ADP pripravila prispevek o raziskavi »Intersekcionalnost in feministični aktivizem, 2016«. Glavni predmet raziskave so bila študentska feministična društva v Združenem kraljestvu, ki jih je avtorica raziskovala v luči glavne značilnosti tretjega vala feminizma – intersekcionalnosti. Raziskava je dostopna v katalogu ADP.

Statistični dan 2018: Moč podatkov

Januarja 2018 je pod okriljem Statističnega urada Republike Slovenije in Statističnega društva Slovenije potekal že 27. tradicionalni Statistični dan. Letošnji dogodek so posvetili temama »Moč podatkov« in »Živimo s podatki«.

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE IZ STROKE

Konferenca DDI uporabnikov

Foster Book Sprint: Razglednica iz Hannovra

V začetku decembra 2017 je v Švici potekala 9. evropska konferenca DDI uporabnikov. Srečanja so se udeležili predstavniki organizacij, ki so vpletene v razvoj in delo z DDI standardom na področju arhiviranja raziskovalnih podatkov. Iz ADP smo na dogodku predstavili prispevek z naslovom »Perspectives on the Implementation of the CESSDA Metadata Model«.

V tednu “Love Data Week” (12. – 16. 2. 2018) pod okriljem programa Foster Open Science poteka t.i. FOSTER Book Sprint. Organizatorji so med številnimi prijavljenimi izbrali 14 ekspertov ter jih povabili, da skupaj napišejo knjigo, ki bo v pomoč pri izvajanju usposabljanj na temo odprte znanosti. Srečanja se je udeležila tudi sodelavka ADP.

ADP na Pedagoški tržnici

S knjižničarji o novem spletnem učbeniku

Na Fakulteti za upravo je 26. januarja 2018 potekala t.i. Pedagoška tržnica. Na dogodku so si zaposleni z Univerze v Ljubljani izmenjali izkušnje z izvajanjem kombiniranega učenja. Iz ADP smo predstavili možnosti rabe podatkov v učnem procesu.

Ob koncu januarja 2018 smo v ADP organizirali prvo predstavitev novega spletnega učbenika na temo načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki. Dogodka so se udeležili predstavniki več raziskovalnih organizacij, ki sodelujejo pri izvajanju podpornih storitev v raziskovalni sferi.

NE SPREGLEJTE

  

KOMENTAR

Predstavitev knjige Societal Enlightenment in Turbulent Times

Ob koncu januarja 2018 je na Dunaju, Avstrija, potekala predstavitev knjige Societal Enlightenment in Turbulent Times, ur. Brina Malnar in Karl H. Müller, ki je izšla pri Institut für Wissenschaft und Kunst, v zbirki Observing Social Sciences – Sozialwissenschaften beobachten. Poglavje smo prispevali tudi iz ADP.

  

V KATALOGU ADP SO NA VOLJO TUDI RAZISKAVE

Nova raziskava Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji, 2015

Cilj raziskave (INFORMES - akronim angleškega naslova projekta: Innovative forms of living environments for elderly people in Slovenia) je bil ugotoviti katere alternativne oblike stanovanjske oskrbe in katere storitve za starejše ustrezajo potrebam, željam in navadam starejših ljudi v Sloveniji. Predpostavka je, da se le-te v Sloveniji razlikujejo glede na okolje, v katerem starejši ljudje živijo (mesto–podeželje), glede na različne starostne skupine starejših, glede na vrsto stanovanjske enote v kateri bivajo (hiša–stanovanje) itd. Podatki za analizo v okviru raziskave so pridobljeni z anketiranjem.

Nova raziskava Intersekcionalnost in feministični aktivizem, 2016: Študentska feministična društva v Združenem kraljestvu

Raziskava zajema analizo intersekcionalnosti v povezavi s študentskimi feminističnimi društvi, ki delujejo na 84 univerzah v Veliki Britaniji. Izvedena je bila s pomočjo intervjujev – pogovori z vodilnimi člani študentskih feminističnih društev v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske – in ankete, s katero smo zajeli večji vzorec članov društev.

Omrežja socialne opore prebivalstva Slovenije

Cilj raziskave je bil s podatki na obsežnem reprezentativnem vzorcu preučiti značilnosti omrežij neformalne socialne opore (kakšna je njihova velikost in struktura, značilnosti relacij znotraj teh omrežij - bližina, pogostost stikov ipd.) prebivalcev Slovenije, tako na splošno kot po nekaterih ključnih demografskih značilnostih (npr., spol, starost, izobrazba). Poseben poudarek je bil dan na preučevanju omrežij socialne opore ranljivih družbenih skupin, kot so revni, starejši, gibalno ovirani.

Nastajajoče oblike sodelovanja med organizacijami zasebnega sektorja in visokošolskimi ustanovami, 2014

Program EMCOSU (Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organisations and Universities) krepi povezavo med aktivnostmi izobraževanja in potrebami po zaposljivosti visokošolskih diplomantov ter še posebej spodbujanje sodelovanja z visokošolskim izobraževanjem. Celotno raziskovanje v sklopu projekta EMCOSU je vključevalo podatke za podjetja, posebej določene sektorje in delodajalska združenja. V Arhivu družboslovnih podatkov so dostopni podatki le za podjetja.

  
Modul

CESSDA usposabljanje

UČBENIK ZA RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

Raziskovalci, rezervirajte si 11. april 2018!

V ADP bomo organizirali delavnico ter predstavili teme, ki so še posebej zanimive pri pripravi načrta z raziskovalnimi podatki. Več o dogodku sledi kmalu!

  

LogoADP

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
tel: 01 5805 292, 01 5805 293
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare